tapad pixel
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด

ราคา ประกันภัยรถยนต์ ชั้น ชั้น 2+

สินค้าทั้งหมด : 140,667 รายการ
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
ประกันภัยรถยนต์ Nissan ALMERA 1.2cc นิสสัน : คุ้มครองไฟไหม้ 200000 - คุ้มครองโจรกรรม 200000 - คุ้มครองน้ำท่วม 100000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอ...
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
ประกันภัยรถยนต์ TOYOTA COROLLA 1.8cc โตโยต้า : คุ้มครองไฟไหม้ 200000 - คุ้มครองโจรกรรม 200000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100...
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
ประกันภัยรถยนต์ Suzuki SWIFT 1.2cc ซูซูกิ : คุ้มครองไฟไหม้ 300000 - คุ้มครองโจรกรรม 300000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 1000000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 10...
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
ประกันภัยรถยนต์ TOYOTA INNOVA 2.5cc โตโยต้า : คุ้มครองไฟไหม้ 100000 - คุ้มครองโจรกรรม 100000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100...
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
ประกันภัยรถยนต์ TOYOTA โตโยต้า : คุ้มครองไฟไหม้ 100000 - คุ้มครองโจรกรรม 100000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100...
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
ประกันภัยรถยนต์ TOYOTA โตโยต้า : คุ้มครองไฟไหม้ 100000 - คุ้มครองโจรกรรม 100000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100...
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
ประกันภัยรถยนต์ TOYOTA โตโยต้า : คุ้มครองไฟไหม้ 100000 - คุ้มครองโจรกรรม 100000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100...
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
ประกันภัยรถยนต์ TOYOTA โตโยต้า : คุ้มครองไฟไหม้ 100000 - คุ้มครองโจรกรรม 100000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100...
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
ประกันภัยรถยนต์ TOYOTA HILUX REVO 2.4cc โตโยต้า : คุ้มครองไฟไหม้ 100000 - คุ้มครองโจรกรรม 100000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 1000000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 25...
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
ประกันภัยรถยนต์ TOYOTA HILUX REVO 2.7cc โตโยต้า : คุ้มครองไฟไหม้ 100000 - คุ้มครองโจรกรรม 100000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 1000000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 25...
ดูโปรโมชั่น
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
ประกันภัยรถยนต์ Ford RANGER 2.5cc ฟอร์ด : คุ้มครองไฟไหม้ 200000 - คุ้มครองโจรกรรม 200000 - คุ้มครองน้ำท่วม 200000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 1000000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายน...
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
ประกันภัยรถยนต์ : บริษัทประกัน : แอกซ่าประกันภัย, ประเภท : ชั้น2+, ทุนประกัน : 100000, ซ่อม : อู่, ค่าเสียหายส่วนแรก : 2,000
ประกันภัยรถยนต์ : บริษัทประกัน : วิริยะประกันภัย, ประเภท : ชั้น 2, ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย : 300000/คน, ความเสียหายต่อทรัพย์สิน : 1000000/ครั้ง, ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ : 80% ...
ประกันภัยรถยนต์ : บริษัทประกัน : เอไอจี ประกันภัย,ประเภท : ชั้น2,ยี่ห้อ : ,รุ่น : ,ปี : ,ทุนประกัน : 100000,ซ่อม : ,ค่าเสียหายส่วนแรก :
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
10% ฿ 8,250
฿ 9,150
ประกันภัยรถยนต์ MG เอ็มจี : ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+ รถตู้ แอลเอ็มจี 2+ (ซ่อมห้าง) ทุนประกัน 100,000
ประกันภัยรถยนต์ : บริษัทประกัน : เอ็มเอสไอจีประกันภัย,ประเภท : ชั้น2,ยี่ห้อ : ,รุ่น : ,ปี : ,ทุนประกัน : ,ซ่อม : ,ค่าเสียหายส่วนแรก :
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
ประกันภัยรถยนต์ : บริษัทประกัน : ทิพยประกันภัย,ประเภท : ชั้น2,ยี่ห้อ : ,รุ่น : ,ปี : ,ทุนประกัน : ,ซ่อม : ,ค่าเสียหายส่วนแรก :
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
ประกันภัยรถยนต์ : บริษัทประกัน : มิตรแท้ประกันภัย,ประเภท : ชั้น2+,ยี่ห้อ : ,รุ่น : ,ปี : ,ทุนประกัน : ,ซ่อม : ,ค่าเสียหายส่วนแรก : 2000
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
ประกันภัยรถยนต์ TOYOTA HILUX VIGO 2.7cc โตโยต้า : คุ้มครองไฟไหม้ 100000 - คุ้มครองโจรกรรม 100000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 1000000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 25...
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
ประกันภัยรถยนต์ TOYOTA HILUX VIGO 2.7cc โตโยต้า : คุ้มครองไฟไหม้ 100000 - คุ้มครองโจรกรรม 100000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 1000000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 25...
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
ประกันภัยรถยนต์ TOYOTA HILUX VIGO 3.0cc โตโยต้า : คุ้มครองไฟไหม้ 100000 - คุ้มครองโจรกรรม 100000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 1000000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 25...
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
ประกันภัยรถยนต์ TOYOTA HILUX REVO 2.7cc โตโยต้า : คุ้มครองไฟไหม้ 100000 - คุ้มครองโจรกรรม 100000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 1000000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 25...
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
ประกันภัยรถยนต์ TOYOTA HILUX VIGO 3.0cc โตโยต้า : คุ้มครองไฟไหม้ 100000 - คุ้มครองโจรกรรม 100000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 1000000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 25...
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
ประกันภัยรถยนต์ TOYOTA HILUX REVO 2.4cc โตโยต้า : คุ้มครองไฟไหม้ 200000 - คุ้มครองโจรกรรม 200000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 1000000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 25...
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
ประกันภัยรถยนต์ TOYOTA HILUX REVO 2.7cc โตโยต้า : คุ้มครองไฟไหม้ 200000 - คุ้มครองโจรกรรม 200000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 1000000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 25...
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
ประกันภัยรถยนต์ TOYOTA HILUX REVO 2.7cc โตโยต้า : คุ้มครองไฟไหม้ 200000 - คุ้มครองโจรกรรม 200000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 1000000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 25...
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
ประกันภัยรถยนต์ TOYOTA HILUX REVO 2.8cc โตโยต้า : คุ้มครองไฟไหม้ 200000 - คุ้มครองโจรกรรม 200000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 1000000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 25...
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
ประกันภัยรถยนต์ TOYOTA HILUX VIGO 3.0cc โตโยต้า : คุ้มครองไฟไหม้ 200000 - คุ้มครองโจรกรรม 200000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 1000000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 25...
ดูโปรโมชั่น
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
ประกันภัยรถยนต์ Mazda MAZDA 2 1.5cc มาสด้า : คุ้มครองไฟไหม้ 200000 - คุ้มครองโจรกรรม 200000 - คุ้มครองน้ำท่วม 200000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 1000000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายน...
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
ประกันภัยรถยนต์ : บริษัทประกัน : แอกซ่าประกันภัย, ประเภท : ชั้น2+, ทุนประกัน : 100000, ซ่อม : ห้าง, ค่าเสียหายส่วนแรก : 2,000
ประกันภัยรถยนต์ : บริษัทประกัน : วิริยะประกันภัย, ประเภท : ชั้น 2+, ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย : 300000/คน, ความเสียหายต่อทรัพย์สิน : 1000000/ครั้ง, ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ : 200...
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
32% ฿ 8,190
฿ 11,900
ประกันภัยรถยนต์ : ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+ รถตู้ ไทยวิวัฒน์ 2+ ทุนประกัน 200,000
จำหน่ายและจัดส่งโดย :
ประกันภัยรถยนต์ : บริษัทประกัน : มิตรแท้ประกันภัย,ประเภท : ชั้น2+,ยี่ห้อ : ,รุ่น : ,ปี : ,ทุนประกัน : ,ซ่อม : ,ค่าเสียหายส่วนแรก : 2000

หน้า 1
จาก 7,034

เสร็จสิ้น

ตัวกรองสินค้า

เช็คราคา ประกันภัยรถยนต์


ช่วงราคา ฿ 0 - สูงสุด

-

เลือกหมวดสินค้า

รุ่นย่อย

320CI 2.0cc (854) 320D 2.0cc (934) 320I 2.0cc (1,162) 325CI 2.5cc (1,172) 325D 2.0cc (408) 325I 2.5cc (1,036) 328I 2.0cc (615) 330I 3.0cc (374) 335CI 3.0cc (964) 420CI 2.0cc (412) 520D 2.0cc (1,028) 520I 2.0cc (601) 523I 2.5cc (1,034) 525D 2.0cc (607) 525D 3.0cc (372) 535I 3.0cc (463) 730LD 3.0cc (774) 730LI 3.0cc (1,066) 740LI 3.0cc (774) 740LI 4.0cc (790) 760LI 6.0cc (396) ACTIVEHYBRID 3 3.0cc (922) ALMERA 1.2cc (485) ALPHARD 3.0cc (1,025) ALPHARD 3.5cc (938) APV 1.6cc (699) AVANZA 1.5cc (1,986) CAMRY 2.0cc คัมรี่ (2,872) CAMRY 2.4cc (2,687) CAMRY 2.5cc (1,406) CAMRY 3.5cc (2,488) CARRY 1.6cc (403) COROLLA 1.6cc โคโรลล่า (2,528) COROLLA 1.8cc (2,648) ERTIGA 1.4cc (371) ESTIMA 2.4cc เอสติม่า (1,193) FORESTER 2.0cc (373) FORTUNER 2.4cc (702) FORTUNER 2.5cc ฟอร์จูนเนอร์ (1,904) FORTUNER 2.7cc (2,576) FORTUNER 2.8cc (714) FORTUNER 3.0cc (2,660) FRONTIER 2.5cc (3,423) GS300 3.0cc (958) GS300H 2.5cc (510) GS350 3.5cc (602) HARRIER 2.0cc แฮริเออร์ (470) HARRIER 2.4cc (1,187) HARRIER 2.5cc (430) HARRIER 3.0cc (1,215) HILUX REVO 2.4cc (1,248) HILUX REVO 2.7cc (1,190) HILUX REVO 2.8cc (1,266) HILUX VIGO 2.5cc ไฮลักซ์ วีโก้ (4,579) HILUX VIGO 2.7cc (4,127) HILUX VIGO 3.0cc (4,695) IMPREZA 2.0cc (688) IMPREZA 2.5cc (589) INNOVA 2.0cc อินโนว่า (2,538) INNOVA 2.5cc (772) IS250 2.5cc (1,012) IS300H 2.5cc (502) LEGACY 2.5cc (459) LS460 4.6cc (950) MARCH 1.2cc (548) MAZDA 2 1.5cc (409) NX300H 2.5cc (406) PAJERO 3.8cc (1,129) PRIUS 1.8cc พรีอุส (1,720) PULSAR 1.6cc (417) RX270 2.7cc (782) RX350 3.5cc (940) RX450H 3.5cc (774) SPACE WAGON 2.4cc (992) SWIFT 1.2cc (402) SWIFT 1.5cc (399) SX4 1.6cc (452) SYLPHY 1.8cc (535) TEANA 2.0cc (961) TEANA 2.5cc (756) TIIDA 1.6cc (776) TIIDA 1.8cc (838) TRITON 2.4cc (1,282) TRITON 2.5cc (1,673) TRITON 3.2cc (964) VELLFIRE 2.4cc เวลล์ไฟร์ (1,020) VENTURY 2.7cc เวนจูรี่ (1,225) VIOS 1.5cc วีออส (2,380) VITARA 2.0cc (1,320) WISH 2.0cc วิช (2,828) X1 1.8cc (507) X1 2.0cc (774) X3 2.0cc (942) X3 2.5cc (954) X5 3.0cc (920) X5 4.8cc (824) X6 3.0cc (780) YARIS 1.2cc ยาริส (943) YARIS 1.5cc (2,034)

ค่าเสียหายส่วนแรก

บริษัทประกัน

Copyright © Priceza All Rights Reserved. ทะเบียน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0105554078566