เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด

ราคา ประกันภัยรถยนต์ ทุนประกัน 300000

สินค้าทั้งหมด : 66,448 รายการ
ประกันภัยรถยนต์ BMW X5 4.8cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 0 - คุ้มครองโจรกรรม 0 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1000000 - อุบ...
ประกันภัยรถยนต์ BMW X5 4.8cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 0 - คุ้มครองโจรกรรม 0 - คุ้มครองน้ำท่วม 300000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1000000 ...
ประกันภัยรถยนต์ BMW X5 4.8cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 0 - คุ้มครองโจรกรรม 0 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1000000 - อุบ...
ประกันภัยรถยนต์ BMW X5 4.8cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 0 - คุ้มครองโจรกรรม 0 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 1000000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 2500000 - อุ...
ประกันภัยรถยนต์ BMW X5 4.8cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 0 - คุ้มครองโจรกรรม 0 - คุ้มครองน้ำท่วม 300000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1000000 ...
ประกันภัยรถยนต์ BMW 760LI 6.0cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 0 - คุ้มครองโจรกรรม 0 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 1000000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1000000 - อุ...
ประกันภัยรถยนต์ BMW 760LI 6.0cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 0 - คุ้มครองโจรกรรม 0 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1000000 - อุบ...
ประกันภัยรถยนต์ BMW 760LI 6.0cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 0 - คุ้มครองโจรกรรม 0 - คุ้มครองน้ำท่วม 100000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 1000000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1000000...
ประกันภัยรถยนต์ BMW 760LI 6.0cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 0 - คุ้มครองโจรกรรม 0 - คุ้มครองน้ำท่วม 300000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1000000 ...
ประกันภัยรถยนต์ BMW 760LI 6.0cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 0 - คุ้มครองโจรกรรม 0 - คุ้มครองน้ำท่วม 300000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1000000 ...
ประกันภัยรถยนต์ BMW X3 2.5cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 0 - คุ้มครองโจรกรรม 0 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 1000000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1000000 - อุ...
ประกันภัยรถยนต์ BMW X3 2.5cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 0 - คุ้มครองโจรกรรม 0 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1000000 - อุบ...
ประกันภัยรถยนต์ BMW 325I 2.5cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 0 - คุ้มครองโจรกรรม 0 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 1000000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1000000 - อุ...
ประกันภัยรถยนต์ BMW 325I 2.5cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 0 - คุ้มครองโจรกรรม 0 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1000000 - อุบ...
ประกันภัยรถยนต์ BMW 523I 2.5cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 0 - คุ้มครองโจรกรรม 0 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1000000 - อุบ...
ประกันภัยรถยนต์ BMW 523I 2.5cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 0 - คุ้มครองโจรกรรม 0 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 1000000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 2500000 - อุ...
ประกันภัยรถยนต์ BMW 523I 2.5cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 300000 - คุ้มครองโจรกรรม 300000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100...
ประกันภัยรถยนต์ BMW 525I 2.5cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 0 - คุ้มครองโจรกรรม 0 - คุ้มครองน้ำท่วม 100000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 1000000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1000000...
ประกันภัยรถยนต์ BMW 525I 2.5cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 0 - คุ้มครองโจรกรรม 0 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1000000 - อุบ...
ประกันภัยรถยนต์ BMW 525I 2.5cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 0 - คุ้มครองโจรกรรม 0 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1000000 - อุบ...

หน้า 1
จาก 3,323

เสร็จสิ้น

ตัวกรองสินค้า

เช็คราคา ประกันภัยรถยนต์


ช่วงราคา ฿ 0 - สูงสุด

-

เลือกหมวดสินค้า

รุ่นย่อย

120D 2.0cc (208) 318I 2.0cc (230) 320D 2.0cc (230) 320I 2.0cc (230) 325CI 2.5cc (220) 325I 2.5cc (220) 520D 2.0cc (230) 525I 2.5cc (220) A4 1.8cc (216) A5 2.0cc (208) A6 2.0cc (230) ACCORD 2.0cc แอคคอร์ด (394) ACCORD 2.4cc แอคคอร์ด (394) ACCORD 3.0cc แอคคอร์ด (238) ACCORD 3.5cc แอคคอร์ด (394) ALPHARD 2.4cc อัลพาร์ด (220) APV 1.6cc (238) AVANZA 1.5cc (238) BT-50 2.2cc (276) BT-50 2.5cc (416) BT-50 3.0cc (460) CAMRY 2.0cc คัมรี่ (394) CAMRY 2.4cc (394) CAMRY 2.5cc (238) CAMRY 3.5cc (394) CAPTIVA 2.0cc (304) CAPTIVA 2.4cc (294) CITY 1.5cc ซิตี้ (316) CIVIC 1.8cc ซีวิค (394) CIVIC 2.0cc ซีวิค (394) COLORADO 2.5cc (546) COLORADO 2.8cc (400) COLORADO 3.0cc (574) COOPER 1.6cc (230) COROLLA 1.6cc โคโรลล่า (316) COROLLA 1.8cc (394) CR-V 2.0cc ซีอาร์วี (241) CR-V 2.4cc ซีอาร์วี (241) CRUZE 1.8cc (244) CRUZE 2.0cc (244) D-MAX 2.5cc (438) D-MAX 3.0cc (460) ESCAPE 2.0cc (274) ESCAPE 2.3cc (294) ESCAPE 3.0cc (264) ESTIMA 2.4cc เอสติม่า (220) EVEREST 2.5cc (294) EVEREST 3.0cc (294) FOCUS 1.8cc (214) FOCUS 2.0cc (244) FORESTER 2.0cc (230) FORESTER 2.5cc (220) FORTUNER 2.5cc ฟอร์จูนเนอร์ (355) FORTUNER 2.7cc (394) FORTUNER 3.0cc (394) FREED 1.5cc ฟรีด (355) FRONTIER 2.5cc (1,393) HARRIER 2.4cc (220) HILUX REVO 2.4cc (234) HILUX REVO 2.7cc (234) HILUX REVO 2.8cc (234) HILUX VIGO 2.5cc ไฮลักซ์ วีโก้ (751) HILUX VIGO 2.7cc (791) HILUX VIGO 3.0cc (791) IMPREZA 2.0cc (258) IMPREZA 2.5cc (258) INNOVA 2.0cc อินโนว่า (394) IS250 2.5cc (220) JAZZ 1.5cc แจ๊ส (316) MAZDA 2.0cc (691) MAZDA 3 1.6cc (277) MU-7 3.0cc (241) PRIUS 1.8cc พรีอุส (316) Q7 3.0cc (220) RANGER 2.2cc (400) RANGER 2.5cc (518) RANGER 3.0cc (574) RANGER 3.2cc (344) S60 2.0cc (230) S80 2.0cc (230) SORENTO 2.2cc (234) SOUL 1.6cc (316) STEP WAGON 2.0cc สเตปแวกอน (230) SX4 1.6cc (277) SYLPHY 1.6cc (238) SYLPHY 1.8cc (238) TEANA 2.0cc (347) TEANA 2.5cc (355) TIIDA 1.8cc (316) TRITON 2.4cc (214) TRITON 2.5cc (244) VELLFIRE 2.4cc เวลล์ไฟร์ (220) VIOS 1.5cc วีออส (238) VITARA 2.0cc (394) WISH 2.0cc วิช (394) X-TRAIL 2.0cc (217) X3 2.0cc (230) XC90 2.4cc (220) YARIS 1.5cc (238)

ค่าเสียหายส่วนแรก

ซ่อม

ทุนประกัน

รุ่น

CAMRY 2.4cc 4 Door (394) CAMRY 3.5cc 4 Door (394) CAMRY 2.0cc 4 Door (394) S300 3.0cc 4 Door (418) COROLLA 1.6cc 4 Door (316) COROLLA 1.8cc 4 Door (394) LANCER 2.0cc 4 Door (355) LANCER 1.8cc 4 Door (316) FORTUNER 2.7cc 4 Door (394) PAJERO SPORT 3.0cc 4 Door (355) FORTUNER 3.0cc 4 Door (394) PAJERO SPORT 3.2cc 4 Door (394) PAJERO SPORT 2.5cc 4 Door (394) FORTUNER 2.5cc 4 Door (355) PAJERO SPORT 2.4cc 4 Door (277) SPACE WAGON 2.4cc 4 Door (394) TRITON 2.5cc 4 Door (394) TRITON 2.4cc 4 Door (355) FRONTIER NAVARA 2.5cc 4 Door (394) FRONTIER NAVARA 2.5cc 2 Door (309) FRONTIER 2.5cc 4 Door (1,393) FRONTIER 2.5cc 2 Door (1,393) HILUX VIGO 2.5cc 4 Door (394) HILUX VIGO 2.7cc 4 Door (394) HILUX VIGO 3.0cc 4 Door (394) HILUX VIGO 2.5cc 2 Door (357) HILUX VIGO 2.7cc 2 Door (397) HILUX VIGO 3.0cc 2 Door (397) INNOVA 2.0cc 4 Door (394) PRIUS 1.8cc 4 Door (316) CAPTIVA 2.0cc 4 Door (304) CAPTIVA 2.4cc 4 Door (294) WISH 2.0cc 4 Door (394) COLORADO 2.5cc 2 Door (546) COLORADO 3.0cc 2 Door (574) COLORADO 2.5cc 4 Door (546) COLORADO 3.0cc 4 Door (574) COLORADO 2.8cc 4 Door (400) COLORADO 2.8cc 2 Door (400) ESCAPE 2.3cc 4 Door (294) ESCAPE 2.0cc 4 Door (274) EVEREST 2.5cc 4 Door (294) EVEREST 3.0cc 4 Door (294) RANGER 2.5cc 2 Door (524) RANGER 3.0cc 2 Dooพ (574) RANGER 3.0cc 4 Door (574) RANGER 2.5cc 4 Door (524) RANGER 2.2cc 4 Door (400) RANGER 3.2cc 4 Door (344) RANGER 2.2cc 2 Door (400) ACCORD 2.0cc 4 Door (394) ACCORD 2.4cc 4 Door (394) ACCORD 3.5cc 4 Door (394) CITY 1.5cc 4 Door (316) CIVIC 1.8cc 4 Door (394) CIVIC 2.0cc 4 Door (394) FREED 1.5cc 4 Door (355) JAZZ 1.5cc 4 Door (316) SOUL 1.6cc 4 Door (316) TEANA 2.0cc 4 Door (355) TEANA 2.5cc 4 Door (355) TIIDA 1.8cc 4 Door (316) IMPREZA 2.0cc 4 Door (279) IMPREZA 2.5cc 4 Door (279) A250 2.0cc 4 Door (312) SX4 1.6cc 4 Door (277) VITARA 2.0cc 4 Door (394) C200 1.8cc 4 Door (460) 3 1.6cc 4 Door (277) 3 2.0cc 4 Door (355)
Copyright © Priceza All Rights Reserved. ทะเบียน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0105554078566