เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด

ราคา ประกันภัยรถยนต์ ทุนประกัน 300000

สินค้าทั้งหมด : 39,256 รายการ
Sponsored ประกันรถยนต์จะหมดรึยังครับ
ประกันภัยรถยนต์ TOYOTA HILUX VIGO 2.7cc โตโยต้า : คุ้มครองไฟไหม้ 300000 - คุ้มครองโจรกรรม 300000 - คุ้มครองน้ำท่วม 300000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอ...
ประกันภัยรถยนต์ BMW 325I 2.5cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 300000 - คุ้มครองโจรกรรม 300000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100...
ประกันภัยรถยนต์ BMW 325I 2.5cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 300000 - คุ้มครองโจรกรรม 300000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100...
ประกันภัยรถยนต์ BMW 335CI 3.0cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 300000 - คุ้มครองโจรกรรม 300000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100...
ประกันภัยรถยนต์ BMW 335CI 3.0cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 300000 - คุ้มครองโจรกรรม 300000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100...
ประกันภัยรถยนต์ BMW 523I 2.5cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 300000 - คุ้มครองโจรกรรม 300000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100...
ประกันภัยรถยนต์ BMW 535I 3.0cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 300000 - คุ้มครองโจรกรรม 300000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100...
ประกันภัยรถยนต์ BMW 730LD 3.0cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 300000 - คุ้มครองโจรกรรม 300000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100...
ประกันภัยรถยนต์ BMW 740LI 4.0cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 300000 - คุ้มครองโจรกรรม 300000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100...
ประกันภัยรถยนต์ BMW 740LI 4.0cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 300000 - คุ้มครองโจรกรรม 300000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100...
ประกันภัยรถยนต์ BMW ACTIVEHYBRID 3 3.0cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 300000 - คุ้มครองโจรกรรม 300000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100...
ประกันภัยรถยนต์ BMW ACTIVEHYBRID 3 3.0cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 300000 - คุ้มครองโจรกรรม 300000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100...
ประกันภัยรถยนต์ BMW X3 2.5cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 300000 - คุ้มครองโจรกรรม 300000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100...
ประกันภัยรถยนต์ BMW X5 3.0cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 300000 - คุ้มครองโจรกรรม 300000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100...
ประกันภัยรถยนต์ BMW X5 3.0cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 300000 - คุ้มครองโจรกรรม 300000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100...
ประกันภัยรถยนต์ BMW X5 4.8cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 300000 - คุ้มครองโจรกรรม 300000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100...
ประกันภัยรถยนต์ BMW X5 4.8cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 300000 - คุ้มครองโจรกรรม 300000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100...
ประกันภัยรถยนต์ BMW X5 4.8cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 300000 - คุ้มครองโจรกรรม 300000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100...
ประกันภัยรถยนต์ BMW X6 4.4cc บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 300000 - คุ้มครองโจรกรรม 300000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100...
ประกันภัยรถยนต์ BMW บีเอ็มดับเบิลยู : คุ้มครองไฟไหม้ 300000 - คุ้มครองโจรกรรม 300000 - คุ้มครองน้ำท่วม 0 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อคน 500000 - ชีวิตบุคคลภายนอกต่อครั้ง 10000000 - ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100...

หน้า 1
จาก 1,963

เสร็จสิ้น

ตัวกรองสินค้า

เช็คราคา ประกันภัยรถยนต์


ช่วงราคา ฿ 0 - สูงสุด

-

เลือกหมวดสินค้า

รุ่นย่อย

320CI 2.0cc (160) 320D 2.0cc (195) 320I 2.0cc (195) 325CI 2.5cc (190) 325I 2.5cc (190) 328I 2.0cc (123) 335CI 3.0cc (170) 520D 2.0cc (195) 520I 2.0cc (123) 523I 2.5cc (170) 525D 2.0cc (123) 730LD 3.0cc (152) 730LI 3.0cc (170) 740LI 3.0cc (152) 740LI 4.0cc (130) ACTIVEHYBRID 3 3.0cc (180) ALPHARD 2.4cc อัลพาร์ด (120) ALPHARD 3.0cc (170) ALPHARD 3.5cc (179) APV 1.6cc (137) AVANZA 1.5cc (381) CAMRY 2.0cc คัมรี่ (554) CAMRY 2.4cc (512) CAMRY 2.5cc (312) CAMRY 3.5cc (508) CARAVELLE 2.0cc (162) CARAVELLE 2.5cc (180) COLORADO 2.5cc (124) COLORADO 3.0cc (120) ERTIGA 1.4cc (188) ESTIMA 2.4cc เอสติม่า (200) FORESTER 2.0cc (125) FORESTER 2.5cc (120) FORTUNER 2.4cc (157) FORTUNER 2.5cc ฟอร์จูนเนอร์ (463) FORTUNER 2.7cc (516) FORTUNER 2.8cc (157) FORTUNER 3.0cc (516) FREED 1.5cc ฟรีด (163) FRONTIER 2.5cc (906) GS300 3.0cc (156) GS350 3.5cc (118) HARRIER 2.4cc (200) HARRIER 3.0cc (200) HILUX REVO 2.4cc (320) HILUX REVO 2.7cc (320) HILUX REVO 2.8cc (320) HILUX VIGO 2.5cc ไฮลักซ์ วีโก้ (1,014) HILUX VIGO 2.7cc (1,066) HILUX VIGO 3.0cc (1,061) IMPREZA 2.0cc (234) IMPREZA 2.5cc (206) INNOVA 2.0cc อินโนว่า (560) INNOVA 2.5cc (106) IS250 2.5cc (190) JAZZ 1.5cc แจ๊ส (149) JUKE 1.6cc (115) LEGACY 2.5cc (148) LIVINA 1.6cc (115) LS460 4.6cc (170) MAZDA 2 1.5cc (576) MAZDA 2.0cc (105) PAJERO 3.8cc (498) PRIUS 1.8cc พรีอุส (442) PULSAR 1.6cc (144) PULSAR 1.8cc (104) RANGER 2.5cc (232) RANGER 3.0cc (286) RANGER 3.2cc (172) RX270 2.7cc (154) RX350 3.5cc (170) RX450H 3.5cc (152) SPACE WAGON 2.4cc (244) SWIFT 1.2cc (204) SX4 1.6cc (158) SYLPHY 1.6cc (125) SYLPHY 1.8cc (172) TEANA 2.0cc (260) TEANA 2.5cc (192) TIIDA 1.8cc (185) TRITON 2.4cc (359) TRITON 2.5cc (419) TRITON 3.2cc (234) VELLFIRE 2.4cc เวลล์ไฟร์ (200) VENTURY 2.7cc เวนจูรี่ (365) VIOS 1.5cc วีออส (351) VITARA 2.0cc (375) WISH 2.0cc วิช (556) X1 1.8cc (105) X1 2.0cc (159) X3 2.0cc (195) X3 2.5cc (170) X5 3.0cc (132) X5 4.8cc (150) X6 3.0cc (152) YARIS 1.2cc ยาริส (286) YARIS 1.5cc (382)

ค่าเสียหายส่วนแรก

ทุนประกัน

รุ่น

AVANZA 1.5cc 4 Door (287) CAMRY 2.4cc 4 Door (512) 320D 2.0cc 4 Door (195) CAMRY 3.5cc 4 Door (508) 320I 2.0cc 4 Door (195) CAMRY 2.0cc 4 Door (554) S300 3.0cc 4 Door (256) CAMRY 2.5cc 4 Door (312) 325I 2.5cc 4 Door (190) COROLLA 1.6cc 4 Door (460) COROLLA 1.8cc 4 Door (568) 335CI 3.0cc 4 Door (170) ESTIMA 2.4cc 4 Door (200) 520D 2.0cc 4 Door (195) FORTUNER 2.7cc 4 Door (516) FORTUNER 3.0cc 4 Door (516) PAJERO SPORT 3.2cc 4 Door (246) 523I 2.5cc 4 Door (170) FORTUNER 2.5cc 4 Door (463) SPACE WAGON 2.4cc 4 Door (244) TRITON 2.5cc 4 Door (256) HARRIER 2.4cc 4 Door (200) TRITON 2.4cc 4 Door (229) HARRIER 3.0cc 4 Door (200) FRONTIER NAVARA 2.5cc 4 Door (249) FRONTIER NAVARA 2.5cc 2 Door (199) FRONTIER 2.5cc 4 Door (906) FRONTIER 2.5cc 2 Door (906) 730LI 3.0cc 4 Door (170) HILUX VIGO 2.5cc 4 Door (524) HILUX VIGO 2.7cc 4 Door (530) HILUX VIGO 3.0cc 4 Door (522) HILUX VIGO 2.5cc 2 Door (490) HILUX VIGO 2.7cc 2 Door (536) HILUX VIGO 3.0cc 2 Door (539) X3 2.5cc 4 Door (170) INNOVA 2.0cc 4 Door (560) X3 2.0cc 4 Door (195) PRIUS 1.8cc 4 Door (442) VELLFIRE 2.4cc 4 Door (200) VIOS 1.5cc 4 Door (351) WISH 2.0cc 4 Door (556) YARIS 1.5cc 4 Door (288) YARIS 1.2cc 4 Door (206) RANGER 2.5cc 2 Door (232) RANGER 3.0cc 2 Dooพ (286) RANGER 3.0cc 4 Door (286) RANGER 2.5cc 4 Door (232) RANGER 3.2cc 4 Door (172) VENTURY 2.7cc 4 Door (365) CARAVELLE 2.5cc 4 Door (180) IS250 2.5cc 4 Door (190) LS460 4.6cc 4 Door (170) SYLPHY 1.8cc 4 Door (172) TEANA 2.0cc 4 Door (260) TEANA 2.5cc 4 Door (192) TIIDA 1.8cc 4 Door (185) IMPREZA 2.0cc 4 Door (262) IMPREZA 2.5cc 4 Door (234) APV 1.6cc 4 Door (227) ERTIGA 1.4cc 4 Door (188) SX4 1.6cc 4 Door (262) VITARA 2.0cc 4 Door (375) ALPHARD 3.0cc 3 Door (170) ALPHARD 3.5cc 4 Door (179)
Copyright © Priceza All Rights Reserved. ทะเบียน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0105554078566
เปรียบเทียบ (0)