เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด
สินค้าทั้งหมด : 10,760 รายการ
พระบูชา : พระอู่ทอง แบบตั้งบูชาเนื้อสีทอง สวยงาม เป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชา ทำบุญถวายวัด หรือมีไว้ประจำบ้านหรือสถานที่หน่วยงานต่างๆพระอู่ทอง พระพุทธรูปสมัยอู่ทองมีลักษณะงดงาม...
พระบูชา : พระประจำวันของคนเกิดวันเสาร์ ไว้ตั้งบูชา เป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชา ทำบุญถวายวัด หรือบูชาไว้ประจำบ้านพระประจำวันเสาร์ ปางนาคปรก พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทับขัดส...
พระบูชา : พระประจำวันของคนเกิดวันอังคาร แบบตั้งบูชา เป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชา ทำบุญถวายวัด หรือบูชาไว้ประจำบ้านเหมาะสำหรับคนเกิดวันอังคาร พระประจำวันอังคาร ปางโปรดอสุรินทราห...
พระบูชา : พระโสธร ขนาด 12 นิ้ว เนื้อสีทอง มีไว้เพื่อบูชา เป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชา ทำบุญถวายวัด หรือบูชาไว้ประจำบ้าน หรือสถานที่หน่วยงานต่างๆ หลวงพ่อโสธร เป็นพระพุทธรูปสำคัญ...
พระบูชา : พระพุทธอินเดีย 20 นิ้ว พระพุทธ คือ พระพุทธเจ้า ผู้บำเพ็ญบารมีตรัสรู้ เข้าถึงความจริงในธรรมชาติ รู้ธรรมชาติทั้งหมด และรู้ว่าการเกิดมี การอยู่ การเป็นอะไรก็ตามเป็...
พระบูชา : พระอู่ทอง ฐานทับเสร็จ แบบตั้งบูชาเนื้อสีทอง สวยงาม เป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชา ทำบุญถวายวัด หรือมีไว้ประจำบ้านหรือสถานที่หน่วยงานต่างๆพระอู่ทอง พระพุทธรูปสมัยอู่ทองม...
พระบูชา : พระประจำวันเสาร์ แบบทองเหลือง ไว้บูชา เป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชา ทำบุญถวายวัด หรือบูชาไว้ประจำบ้าน เหมาะสำหรับคนเกิดวันเสาร์พระประจำวันเสาร์ ปางนาคปรก พระพุทธรูปอยู...
พระบูชา : พระพรหมสี่หน้า ขนาด 7 นิ้ว พระพรหม คือ พระเจ้าผู้สร้าง ผู้ลิขิตความเป็นไปของทุกสรรพสิ่ง เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกคน พระพรหมจึงเป็นผู้รู้ความเคลื่อนไหวขอ...
พระบูชา : พระพุทธปางประทานพร 3.50 เมตร เนื้อสีทอง มีไว้เพื่อบูชา เป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชา ทำบุญถวายวัด หรือสถานที่หน่วยงานต่างๆปางประทานพร เป็นชื่อเรียกของพระพุทธรูปลักษณะ ...
พระบูชา : รูปเหมือนครูบาร์ศรีวิชัย นั่ง 28 นิ้ว บูชาครูบาร์ศรีวิชัย เนื้อสีทอง มีไว้เพื่อบูชา เป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชา ทำบุญถวายวัดหรือบูชาไว้ประจำบ้าน หรือสถานที่หน่วยงานต...
พระบูชา : รูปหล่อเทวดา บูชารูปหล่อเทวดา ไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชา หรือทำบุญถวายวัด หรือสถานที่หน่วยงานต่างๆ บูชาเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจและหาแ...
พระบูชา : รูปเหมือน ฤษี ขี่เต่า ขนาด 28 นิ้ว ฤษี คือนักบวช (ผู้อยู่ในป่า) มีมาก่อนพุทธกาล สละบ้านเรือนออกไปบำเพ็ญพรตแสวงหาความสงบ ตามสถานที่สงัดต่างๆ ในป่าเขาหรือถ้ำ บูชา...
พระบูชา : พระแม่อุมาเทวี ยืน ประดับลวดลาย สวยงาม มีไว้บูชา เป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชา ทำบุญถวายวัด หรือสถานที่หน่วยงานทั่วไป พระแม่อุมาเทวี เจ้าแม่อุมา หรือ ปารวตี คือพระนามแ...
พระบูชา : สังกัจจายน์ อุ้มทอง บูชาสังกัจจายน์ อุ้มทอง ย่อมเป็นมหามงคลอุดมด้วย ลาภ ยศ ความเจริญรุ่งเรือง ไว้เป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชา หรือทำบุญถวายวัด บูชาไว้ประจำบ้าน หรือสถ...
พระบูชา : พระสุโขทัยจีวรริ้ว ขนาดตั้งบูชา จีวรริ้ว เด่นสวยงาม บูชาไว้ประจำบ้าน หรือทำบุญถวายวัด หรือหน่วยงานสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นสิริมงคล พระสุโขทัย เป็นศิลปะสุโขทัยโดยเ...
พระบูชา : รูปเหมือนหลวงปู่ทวด 28 นิ้ว บูชาหลวงปู่ทวด แบบเนื้อสีทอง ไว้เป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชา หรือทำบุญถวายวัด มีไว้ประจำบ้าน หรือสถานที่หน่วยงานต่างๆ หลวงปู่ทวด เป็นพระเค...
พระบูชา : ชูชก เครื่องรางชูชกนี้ยอดเยี่ยมด้านโชคลาภ และเมตตามหานิยม เครื่องรางชูชกมีอานุภาพทางด้านเสริมดวงในทางด้านขอโชค ขอลาภ ขอเงินขอทอง และขอของจากผู้ใหญ่ และโดดเด่นด้...
พระบูชา : พระสิวลี ขนาด 25 นิ้ว บูชาพระสิวลี เนื้อสีทอง มีไว้เพื่อบูชา เป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชา หรือทำบุญถวายวัด หรือสถานที่หน่วยงานต่างๆ พระสิวลี ตามตำนานเป็นหนึ่งในพระอรห...

หน้า 1
จาก 538

Copyright © Priceza All Rights Reserved. ทะเบียน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0105554078566