เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด

ราคา หนังสือการตลาด

สินค้าทั้งหมด : 834 รายการ
ราคาถูกสุดที่: ดูราคาจากทุกร้าน 5
ราคาถูกสุดที่:
฿ 213
หนังสือการตลาด  : ผู้แต่ง/ผู้แปล: วิทยา มาลารัตน์, สำนักพิมพ์: พาสเทล พับลิชชิ่ง (TH)
ราคาถูกสุดที่: ดูราคาจากทุกร้าน 5
ราคาถูกสุดที่:
฿ 175
หนังสือการตลาด  : ผู้แต่ง/ผู้แปล: ดำรงค์ พิณคุณ, สำนักพิมพ์: DAMRONGPINKOON (TH)
ราคาถูกสุดที่: ดูราคาจากทุกร้าน 5
ราคาถูกสุดที่:
฿ 247
หนังสือการตลาด  : ผู้แต่ง/ผู้แปล: จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ, สำนักพิมพ์: สต็อคทูมอร์โรว์ (TH)
ราคาถูกสุดที่:
฿ 212.50
หนังสือการตลาด  : ผู้แต่ง/ผู้แปล: ณงลักษณ์ จารุวัฒน์, สำนักพิมพ์: Nation Books (TH)
ราคาถูกสุดที่: ดูราคาจากทุกร้าน 4
ราคาถูกสุดที่:
฿ 221
หนังสือการตลาด  : ผู้แต่ง/ผู้แปล: ณัฐพล ใยไพโจรน์, สำนักพิมพ์: (TH)
ราคาถูกสุดที่: ดูราคาจากทุกร้าน 4
ราคาถูกสุดที่:
฿ 171
หนังสือการตลาด  : ผู้แต่ง/ผู้แปล: Robert H.Frank, สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น (TH)
ราคาถูกสุดที่: ดูราคาจากทุกร้าน 4
ราคาถูกสุดที่:
฿ 162
หนังสือการตลาด  : ผู้แต่ง/ผู้แปล: หนุ่มเมืองจันท์, สำนักพิมพ์: มติชน (TH)
ราคาถูกสุดที่: ดูราคาจากทุกร้าน 4
ราคาถูกสุดที่:
฿ 198
หนังสือการตลาด  : ผู้แต่ง/ผู้แปล: ภูษณิศา เตชเถกิง, สำนักพิมพ์: ซีเอ็ด (TH)
ราคาถูกสุดที่: ดูราคาจากทุกร้าน 4
ราคาถูกสุดที่:
฿ 315
หนังสือการตลาด  : ผู้แต่ง/ผู้แปล: Steve Krug, สำนักพิมพ์: แมกซินคิวบ์ (TH)
ราคาถูกสุดที่: ดูราคาจากทุกร้าน 4
ราคาถูกสุดที่:
฿ 162
หนังสือการตลาด  : ผู้แต่ง/ผู้แปล: สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ, สำนักพิมพ์: อาร์เอสยูพับลิชชิ่ง (TH)
หนังสือการตลาด  : การตลาดมีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตของทุกธุรกิจ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปมาก ก็ทำให้การตลาดที่แต่ก่อนเคยอยู่เฉพาะในโลกออฟไลน์ ต้องเปลี่ยนมาอยู่บนโลกออนไลน์แทน ...
หนังสือการตลาด  : การตลาดมีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตของทุกธุรกิจ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปมาก ก็ทำให้การตลาดที่แต่ก่อนเคยอยู่เฉพาะในโลกออฟไลน์ ต้องเปลี่ยนมาอยู่บนโลกออนไลน์แทน ...
หนังสือการตลาด  : การตลาดเข้าใจง่ายใน 3 นาที (How to master Marketing in just 3 minutes a day) อ่านเล่มเดียว เหมือนได้เรียนหลักสูตรการตลาดทั้งเทอม อ่านแล้วเพลิน คิดตามง่าย ใช้ได้...
ราคาถูกสุดที่: ดูราคาจากทุกร้าน 3
ราคาถูกสุดที่:
฿ 175
หนังสือการตลาด  : ผู้แต่ง/ผู้แปล: วราวุธ ลีลานภาศักดิ์, สำนักพิมพ์: วราวุธ ลีลานภาศักดิ์ (TH)
ราคาถูกสุดที่: ดูราคาจากทุกร้าน 3
ราคาถูกสุดที่:
฿ 247
หนังสือการตลาด  : ผู้แต่ง/ผู้แปล: ฟิลิป คอตเลอร์ และคณะ, สำนักพิมพ์: Nation (TH)
ราคาถูกสุดที่: ดูราคาจากทุกร้าน 3
ราคาถูกสุดที่:
฿ 175
หนังสือการตลาด  : ผู้แต่ง/ผู้แปล: ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง, สำนักพิมพ์: Rester (TH)
ราคาถูกสุดที่: ดูราคาจากทุกร้าน 3
ราคาถูกสุดที่:
฿ 243
หนังสือการตลาด  : ผู้แต่ง/ผู้แปล: เฮียบุ้ง ดีดติ่งหู, สำนักพิมพ์: Think Beyond (TH)
ราคาถูกสุดที่: ดูราคาจากทุกร้าน 3
ราคาถูกสุดที่:
฿ 153
หนังสือการตลาด  : ผู้แต่ง/ผู้แปล: ธนวุฒิ พิมพ์กิ, สำนักพิมพ์: (TH)
ราคาถูกสุดที่: ดูราคาจากทุกร้าน 3
ราคาถูกสุดที่:
฿ 132
หนังสือการตลาด  : ผู้แต่ง/ผู้แปล: Jim Champy, สำนักพิมพ์: เอ็กซเปอร์เน็ท (TH)
ราคาถูกสุดที่: ดูราคาจากทุกร้าน 3
ราคาถูกสุดที่:
฿ 162
หนังสือการตลาด  : ผู้แต่ง/ผู้แปล: คำนาย อภิปรัชญาสกุล, สำนักพิมพ์: โฟกัสมีเดีย (TH)
ราคาถูกสุดที่: ดูราคาจากทุกร้าน 3
ราคาถูกสุดที่:
฿ 220
หนังสือการตลาด  : ผู้แต่ง/ผู้แปล: ณภัทร ตั้งสง่า, สำนักพิมพ์: สต็อคทูมอร์โรว์ (TH)
ราคาถูกสุดที่: ดูราคาจากทุกร้าน 2
ราคาถูกสุดที่:
฿ 211
หนังสือการตลาด  : ผู้แต่ง/ผู้แปล: ณัฐพล ใยไพโรจน์, สำนักพิมพ์: ไอดีซี พรีเมียร์ (TH)
หนังสือการตลาด  : basic Marketing เป็นหนังสือการตลาดเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้สนใจเริ่มเรียนรู้ศึกษาการตลาด ผ่านการเล่าเรื่องโดยหยิบยกเคสที่เกิดขึ้น แล้วสรุปตามทฤษฏีการตลาดในตอนท้า...
หนังสือการตลาด  : หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์ไปจนถึงผู้ที่เคยขายสินค้ามาบ้างแล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จผู้ที่ต้องการหารายได้เสริมผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างยั...

หน้า 1
จาก 42

Copyright © Priceza All Rights Reserved. ทะเบียน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0105554078566