ชั้นประกันและบริษัท

ชั้นประกัน

บริษัทประกัน

ราคาเเละความคุ้มครอง

ราคา

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

ประกันที่พบทั้งหมด : 37,039 รายการ (อัพเดต: 28 กรกฎาคม 2560)

สําหรับรถยนต์ BMW รุ่น 320CI 2.0cc
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

คะแนนความคุ้มค่า

0.0/5 คะแนนความคุ้มครอง
0.0/5 คะแนนความคุ้มค่า
3.3/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
1,820 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

คะแนนความคุ้มค่า

0.0/5 คะแนนความคุ้มครอง
0.0/5 คะแนนความคุ้มค่า
0.0/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
6,800 บาท
ให้บริการโดย เมืองไทยประกันภัย

สําหรับรถยนต์ BMW รุ่น X1 2.0cc
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

3.2/5 คะแนนความคุ้มครอง
2.9/5 คะแนนความคุ้มค่า
3.3/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
31,500 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ LEXUS รุ่น IS250 2.5cc
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

3.2/5 คะแนนความคุ้มครอง
2.9/5 คะแนนความคุ้มค่า
3.3/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
31,500 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

คะแนนความคุ้มค่า

0.0/5 คะแนนความคุ้มครอง
0.0/5 คะแนนความคุ้มค่า
0.0/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
8,100 บาท
ให้บริการโดย เมืองไทยประกันภัย

สําหรับรถยนต์ LEXUS รุ่น IS250 2.5cc
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

3.7/5 คะแนนความคุ้มครอง
3.4/5 คะแนนความคุ้มค่า
3.3/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
34,800 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ BMW รุ่น X1 2.0cc
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

4.3/5 คะแนนความคุ้มครอง
3.9/5 คะแนนความคุ้มค่า
3.3/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
34,800 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ BMW รุ่น X1 1.8cc
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

4.1/5 คะแนนความคุ้มครอง
3.7/5 คะแนนความคุ้มค่า
3.3/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
38,000 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ BMW รุ่น X1 1.8cc
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

4.2/5 คะแนนความคุ้มครอง
3.8/5 คะแนนความคุ้มค่า
3.3/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
38,000 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ BMW รุ่น X1 1.8cc
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

4.3/5 คะแนนความคุ้มครอง
3.9/5 คะแนนความคุ้มค่า
3.3/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
38,000 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ TOYOTA รุ่น VELLFIRE 2.5cc
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

4.5/5 คะแนนความคุ้มครอง
4.1/5 คะแนนความคุ้มค่า
3.3/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
38,000 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ BMW รุ่น X3 2.0cc
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

4.6/5 คะแนนความคุ้มครอง
4.2/5 คะแนนความคุ้มค่า
3.3/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
38,000 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ LEXUS รุ่น IS250 2.5cc
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

4.9/5 คะแนนความคุ้มครอง
4.4/5 คะแนนความคุ้มค่า
3.3/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
38,000 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ TOYOTA รุ่น HARRIER 2.0cc
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

5.0/5 คะแนนความคุ้มครอง
4.7/5 คะแนนความคุ้มค่า
3.3/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
38,000 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ LEXUS
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

5.0/5 คะแนนความคุ้มครอง
4.8/5 คะแนนความคุ้มค่า
3.3/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
38,000 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ TOYOTA รุ่น VELLFIRE 2.4cc
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

5.0/5 คะแนนความคุ้มครอง
4.6/5 คะแนนความคุ้มค่า
3.3/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
41,700 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ TOYOTA รุ่น VELLFIRE 2.5cc
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

5.0/5 คะแนนความคุ้มครอง
4.6/5 คะแนนความคุ้มค่า
3.3/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
41,700 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ TOYOTA รุ่น HARRIER 2.5cc
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

5.0/5 คะแนนความคุ้มครอง
4.7/5 คะแนนความคุ้มค่า
3.3/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
41,700 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ TOYOTA รุ่น HARRIER 2.5cc
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

5.0/5 คะแนนความคุ้มครอง
4.7/5 คะแนนความคุ้มค่า
3.3/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
41,700 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ TOYOTA รุ่น VELLFIRE 2.4cc
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

5.0/5 คะแนนความคุ้มครอง
4.7/5 คะแนนความคุ้มค่า
3.3/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
41,700 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ TOYOTA รุ่น VELLFIRE 2.4cc
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

5.0/5 คะแนนความคุ้มครอง
4.7/5 คะแนนความคุ้มค่า
3.3/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
41,700 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ BMW รุ่น X3 2.5cc
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

5.0/5 คะแนนความคุ้มครอง
5.0/5 คะแนนความคุ้มค่า
3.3/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
41,700 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ TOYOTA รุ่น VELLFIRE 2.4cc
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

5.0/5 คะแนนความคุ้มครอง
5.0/5 คะแนนความคุ้มค่า
3.3/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
41,700 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)