priceza-android-logo
โหลดเลย Priceza App ฟรี
ค้นหาสินค้ารู้ราคาง่ายๆแค่ปลายนิ้ว
สินค้าทั้งหมด 27 รายการ

ราคา ฟิวระบบไฟ

เรียงลำดับตาม
Filters
0
ราคาถูกสุดที่: ไปที่ร้านค้า Surajit
ราคาฟิวปู-100A Surajit

ฟิวปู-100A

อุปกรณ์เดินไฟ
1 ร้านค้า
฿ 4
อุปกรณ์เดินไฟ  : ฟิวส์ก้ามปู 100Aกล่อง กว้าง x ลึก x สูง 1x.1x7.5 ซม., 0.015 กก.รหัสแท่ง 20013219
0
ราคาถูกสุดที่: ไปที่ร้านค้า Surajit
ราคาฟิวปู-30A Surajit

ฟิวปู-30A

อุปกรณ์เดินไฟ
1 ร้านค้า
฿ 3
อุปกรณ์เดินไฟ  : ฟิวก้ามปู 30Aกล่อง กว้าง x ลึก x สูง 1x.1x5.5 ซม., 0.001 กก.รหัสแท่ง 20003142
0
ราคาถูกสุดที่: ไปที่ร้านค้า Surajit
ราคาฟิวปู-60A Surajit

ฟิวปู-60A

อุปกรณ์เดินไฟ
1 ร้านค้า
฿ 4
อุปกรณ์เดินไฟ  : ฟิวก้ามปู 60Aกล่อง กว้าง x ลึก x สูง 1x.1x7 ซม., 0.002 กก.รหัสแท่ง 20003159
0
ราคาถูกสุดที่: ไปที่ร้านค้า Surajit
ราคาฟิวลวด-13 Surajit

ฟิวลวด-13

อุปกรณ์เดินไฟ
1 ร้านค้า
฿ 12
อุปกรณ์เดินไฟ  : ฟิวม้วน #13กล่อง กว้าง x ลึก x สูง 4x4x2.5 ซม., 0.022 กก.รหัสแท่ง 20019259
0
ราคาถูกสุดที่: ไปที่ร้านค้า Surajit
ราคาฟิวลวด-14 Surajit

ฟิวลวด-14

อุปกรณ์เดินไฟ
1 ร้านค้า
฿ 12
อุปกรณ์เดินไฟ  : ฟิวส์ม้วน #14กล่อง กว้าง x ลึก x สูง 4x4x2.5 ซม., 0.022 กก.รหัสแท่ง 20019242
0
ราคาถูกสุดที่: ไปที่ร้านค้า Surajit
ราคาฟิวลวด-15 Surajit

ฟิวลวด-15

อุปกรณ์เดินไฟ
1 ร้านค้า
฿ 12
อุปกรณ์เดินไฟ  : ฟิวส์ม้วน #15กล่อง กว้าง x ลึก x สูง 4x4x2.5 ซม., 0.023 กก.รหัสแท่ง 20002947
0
ราคาถูกสุดที่: ไปที่ร้านค้า Surajit
ราคาฟิวลวด-16 Surajit

ฟิวลวด-16

อุปกรณ์เดินไฟ
1 ร้านค้า
฿ 12
อุปกรณ์เดินไฟ  : ฟิวส์ม้วน #16กล่อง กว้าง x ลึก x สูง 4x4x2.5 ซม., 0.021 กก.รหัสแท่ง 20013257
0
ราคาถูกสุดที่: ไปที่ร้านค้า Surajit
ราคาฟิวEAGLE-5A-30MM Surajit

ฟิวEAGLE-5A-30MM

อุปกรณ์เดินไฟ
1 ร้านค้า
฿ 5
อุปกรณ์เดินไฟ  : ฟิวส์แก้วEAGLE 30มม.สั้น 5Aกล่อง กว้าง x ลึก x สูง 0.5x.8x3.6 ซม., 0.002 กก.
0
ราคาถูกสุดที่: ไปที่ร้านค้า Surajit
ราคาฟิวขวด-20A-ROBEG Surajit

ฟิวขวด-20A-ROBEG

อุปกรณ์เดินไฟ
1 ร้านค้า
฿ 7
อุปกรณ์เดินไฟ  : ลูกฟิวส์ขวดกระเบื้อง 20A/500V E27 ROBEGกล่อง กว้าง x ลึก x สูง 2x2x5.5 ซม., 0.021 กก.รหัสแท่ง 20094461
0
ราคาถูกสุดที่: ไปที่ร้านค้า Surajit
ราคาฟิวกระบอก-600V-60A Surajit

ฟิวกระบอก-600V-60A

อุปกรณ์เดินไฟ
1 ร้านค้า
฿ 130
อุปกรณ์เดินไฟ  : ฟิวส์กระบอก 600V 60A อีเกิ้ลกล่อง กว้าง x ลึก x สูง 2.7x2.7x13.5 ซม., 0.114 กก.รหัสแท่ง 20028930
0
ราคาถูกสุดที่: ไปที่ร้านค้า Surajit
ราคากระปุกฟิวส์-25A-SK Surajit

กระปุกฟิวส์-25A-SK

อุปกรณ์เดินไฟ
1 ร้านค้า
฿ 45
อุปกรณ์เดินไฟ  : กระปุกฟิวส์ 25A-SKกล่อง กว้าง x ลึก x สูง 7.5x5x7.3 ซม., 0.288 กก.รหัสแท่ง 20004477
0
ราคาถูกสุดที่: ไปที่ร้านค้า Surajit
ราคาฟิวEAGLE-15A-20MM Surajit

ฟิวEAGLE-15A-20MM

อุปกรณ์เดินไฟ
1 ร้านค้า
฿ 5
อุปกรณ์เดินไฟ  : ฟิวส์แก้วEAGLE 20มม.สั้น 15Aกล่อง กว้าง x ลึก x สูง 5.5x1x2.5 ซม., 0.009 กก.รหัสแท่ง 20033552
0
ราคาถูกสุดที่: ไปที่ร้านค้า Surajit
ราคาฟิวEAGLE-15A-30MM Surajit

ฟิวEAGLE-15A-30MM

อุปกรณ์เดินไฟ
1 ร้านค้า
฿ 5
อุปกรณ์เดินไฟ  : ฟิวส์แก้วEAGLE 30มม.สั้น 15Aกล่อง กว้าง x ลึก x สูง 6x1x3 ซม., 0.009 กก.รหัสแท่ง 20063757
0
ราคาถูกสุดที่: ไปที่ร้านค้า Surajit
ราคาฟิวEAGLE-20A-20MM Surajit

ฟิวEAGLE-20A-20MM

อุปกรณ์เดินไฟ
1 ร้านค้า
฿ 5
อุปกรณ์เดินไฟ  : ฟิวส์แก้ว สั้น 20Aกิจกล่อง กว้าง x ลึก x สูง 1x7x2 ซม., 0.001 กก.รหัสแท่ง 20029173
0
ราคาถูกสุดที่: ไปที่ร้านค้า Surajit
ราคาฟิวEAGLE-5A-20MM Surajit

ฟิวEAGLE-5A-20MM

อุปกรณ์เดินไฟ
1 ร้านค้า
฿ 5
อุปกรณ์เดินไฟ  : ฟิวส์แก้วEAGLE 20มม.สั้น 5Aกล่อง กว้าง x ลึก x สูง 5.5x1x2.5 ซม., 0.009 กก.รหัสแท่ง 20033545
0
ราคาถูกสุดที่: ไปที่ร้านค้า Surajit
ราคาฟิวกระบอก-250V-60A Surajit

ฟิวกระบอก-250V-60A

อุปกรณ์เดินไฟ
1 ร้านค้า
฿ 75
อุปกรณ์เดินไฟ  : ฟิวส์กระบอก 250V 60A อีเกิ้ลกล่อง กว้าง x ลึก x สูง 2x2x7.5 ซม., 0.04 กก.รหัสแท่ง 20013738
0
ราคาถูกสุดที่: ไปที่ร้านค้า Surajit
ราคาฟิวขวด-20A-TG Surajit

ฟิวขวด-20A-TG

อุปกรณ์เดินไฟ
1 ร้านค้า
฿ 7
อุปกรณ์เดินไฟ  : ลูกฟิวส์ขวดกระเบื้อง 20A/500V E27 TGกล่อง กว้าง x ลึก x สูง 2x2x5 ซม., 0.022 กก.รหัสแท่ง 20026714
0
ราคาถูกสุดที่: ไปที่ร้านค้า Surajit
ราคาฟิวขวด-6A-E16 Surajit

ฟิวขวด-6A-E16

อุปกรณ์เดินไฟ
1 ร้านค้า
฿ 13
อุปกรณ์เดินไฟ  : ฟิวส์กระปุกจีน E16/6A กิจกล่อง กว้าง x ลึก x สูง 1.5x5x5 ซม., 0.006 กก.รหัสแท่ง 20038038
0
ราคาถูกสุดที่: ไปที่ร้านค้า Surajit
ราคาฟิวEAGLE-10A-20MM Surajit

ฟิวEAGLE-10A-20MM

อุปกรณ์เดินไฟ
1 ร้านค้า
฿ 5
อุปกรณ์เดินไฟ  : ฟิวส์แก้วEAGLE 20มม.สั้น 10Aกล่อง กว้าง x ลึก x สูง 5.5x1x2.5 ซม., 0.009 กก.รหัสแท่ง 20033538
0
ราคาถูกสุดที่: ไปที่ร้านค้า Surajit
ราคาฟิวขวด-6A-RT14 Surajit

ฟิวขวด-6A-RT14

อุปกรณ์เดินไฟ
1 ร้านค้า
฿ 30
อุปกรณ์เดินไฟ  : ฟิวส์ขวด 10*38 มม./6Aกล่อง กว้าง x ลึก x สูง 1x3.5x1 ซม., 0.006 กก.รหัสแท่ง 20113414

หน้า 1
จาก 2

ตัวกรองสินค้า

ถูกกรองไว้ 1 รายการ ฟิวระบบไฟ

เลือกหมวดสินค้า

ช่วงราคา ฿ 0 - สูงสุด

-

ร้านค้า

Copyright © Priceza All Rights Reserved. ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0105554078566

ข้อมูลสินค้าและราคาเป็นข้อมูลที่ได้รับจากร้านค้า Priceza ไม่รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูล หรือความผิดพลาด ใดๆ ของข้อมูลดังกล่าว