ราคา หม้อต้มน้ำร้อน

ผู้สนับสนุน
ผลการค้นหา "หม้อต้มน้ำร้อน"
หน้า 1 จากสินค้า 123 รายการ มุมมอง
เรียงลำดับตาม
กระติกน้ำร้อน ถังต้มน้ำไฟฟ้า กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า หม้อต้มน้ำร้อน Fagor : เครื่องทำน้ำร้อน แบบหม้อต้ม หม้อต้มน้ำร้อน FAGOR M-250 SS หม้อต้ม ฟากอร์ 250 ลิตร ถังตั้ง ความจุของน้า 250 ลิตร อุณหภูมิของน้า 82 องศาเซลเซียส (±3 oC) ทา... more »
0
0
กระติกน้ำร้อน ถังต้มน้ำไฟฟ้า กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า หม้อต้มน้ำร้อน : หม้อต้มน้ำร้อน FERROLI รุ่น SEV 50- ความจุน้ำ 50 ลิตร- อุณหภูมิสูงสุด 75 องศาเซลเซียส- กำลังไฟ 2,500 วัตต์- หม้อต้ม (ภายใน) เคลือบด้วย Glass Line Steel Tank ปลอ... more »
0
0
กระติกน้ำร้อน ถังต้มน้ำไฟฟ้า กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า หม้อต้มน้ำร้อน : หม้อต้มน้ำร้อน FERROLI รุ่น SEV 80- ความจุน้ำ 80 ลิตร- อุณหภูมิสูงสุด 75 องศาเซลเซียส- กำลังไฟ 2,500 วัตต์- หม้อต้ม (ภายใน) เคลือบด้วย Glass Line Steel Tank ปลอ... more »
0
0
กระติกน้ำร้อน ถังต้มน้ำไฟฟ้า กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า หม้อต้มน้ำร้อน : หม้อต้มน้ำร้อน FERROLI รุ่น SEV 100- ขนาดความจุน้ำ 100 ลิตร- อุณหภูมิสูงสุด 75 องศาเซลเซียส- กำลังไฟ 2,500 วัตต์ 220 โวลต์- หม้อต้ม (ภายใน) เคลือบด้วย Glass Lin... more »
0
0
กระติกน้ำร้อน ถังต้มน้ำไฟฟ้า กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า หม้อต้มน้ำร้อน : หม้อต้มน้ำร้อน FERROLI รุ่น SG 15- ความจุน้ำ 15 ลิตร- อุณหภูมิสูงสุด 75 องศาเซลเซียส- กำลังไฟ 1,500 วัตต์- หม้อต้ม (ภายใน) เคลือบด้วย Glass Line Steel Tank ปลอด... more »
0
0
กระติกน้ำร้อน ถังต้มน้ำไฟฟ้า กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า หม้อต้มน้ำร้อน : หม้อต้มน้ำร้อน FERROLI รุ่น SG 30 - ความจุน้ำ 30 ลิตร - อุณหภูมิสูงสุด 75 องศาเซลเซียส - กำลังไฟ 1,500 วัตต์ - หม้อต้ม (ภายใน) เคลือบด้วย Glass Line Steel Tank ... more »
0
0
กระติกน้ำร้อน ถังต้มน้ำไฟฟ้า กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า หม้อต้มน้ำร้อน : หม้อต้มน้ำร้อน FERROLI รุ่น SEV 150- เครื่องทำน้ำร้อนชนิดถังเก็บแบบถังตั้ง- ความจุขนาด 150 ลิตร- อุณหภมูสูงสุด 75 องศาฯ- กำลังไฟ 2500 วัตต์ 220 โวลต์- หม้อต้ม (... more »
0
0
กระติกน้ำร้อน ถังต้มน้ำไฟฟ้า กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า หม้อต้มน้ำร้อน Fagor : หม้อต้มน้ำร้อน FAGOR รุ่น M-50 eco หม้อต้มน้ำร้อน FAGOR M-50 eco ตัวถังทรงกลม ดีไซน์สวยงาม ติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน แท่งทาความร้อนติดตั้งให้ถอดประกอบได้ง่... more »
0
0
กระติกน้ำร้อน ถังต้มน้ำไฟฟ้า กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า หม้อต้มน้ำร้อน Fagor : หม้อต้มน้ำร้อน FAGOR รุ่น M-200 eco หม้อต้มน้ำร้อน FAGOR M-200 eco หม้อต้ม ฟากอร์ 200 L. M-200 eco ความจุของน้า 200 ลิตร อุณหภูมิของน้า 70 องศาเซลเซียส ทาความร้... more »
0
0
กระติกน้ำร้อน ถังต้มน้ำไฟฟ้า กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า หม้อต้มน้ำร้อน Fagor : หม้อต้มน้ำร้อน FAGOR รุ่น M-75 eco หม้อต้มน้ำร้อน FAGOR M-75 eco ความจุของน้า 75 ลิตร อุณหภูมิของน้า 65 องศาเซลเซียส ทาความร้อนจนถึง 65 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 2... more »
0
0
กระติกน้ำร้อน ถังต้มน้ำไฟฟ้า กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า หม้อต้มน้ำร้อน : หม้อต้มน้ำร้อน DUX เครื่องทำน้ำร้อนแบบหม้อต้ม DUX รุ่น 160S1 ความจุถังน้ำร้อน 164 ลิตร ฮีตเตอร์ 4.8 kW./240V./50Hz. อัตราการผลิตน้ำร้อนต่อเครื่อง 137.6 ลิตร/ชม.... more »
0
0
กระติกน้ำร้อน ถังต้มน้ำไฟฟ้า กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า หม้อต้มน้ำร้อน : หม้อต้มน้ำร้อน DUX เครื่องทำน้ำร้อนแบบหม้อต้ม DUX รุ่น 80F1 ความจุถังน้ำร้อน 90 ลิตร ฮีตเตอร์ 4.8 kW./240V./50Hz. (มีฮีตเตอร์ 3.6 , 4.8 , 6.0 kW. แล้วแต่สเปคของ... more »
0
0
กระติกน้ำร้อน ถังต้มน้ำไฟฟ้า กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า หม้อต้มน้ำร้อน : หม้อต้มน้ำร้อน DUX เครื่องทำน้ำร้อนแบบหม้อต้ม DUX รุ่น 400S1 - ความจุถังน้ำร้อน 416 ลิตร - ฮีตเตอร์ 4.8 kW./220V./50Hz. (มีฮีตเตอร์ 3.6 , 4.8 , 6.0 kW. แล้วแต่ส... more »
0
0
กระติกน้ำร้อน ถังต้มน้ำไฟฟ้า กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า หม้อต้มน้ำร้อน : หม้อต้มน้ำร้อน DUX เครื่องทำน้ำร้อนแบบหม้อต้ม DUX รุ่น 125S1 - ความจุถังน้ำร้อน 128 ลิตร - ฮีตเตอร์ 3.6 kW./240V./50Hz. (มีฮีตเตอร์ 3.6 , 4.8 , 6.0 kW. แล้วแต่ส... more »
0
0
กระติกน้ำร้อน ถังต้มน้ำไฟฟ้า กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า หม้อต้มน้ำร้อน : หม้อต้มน้ำร้อน DUX 324 ลิตร 2 ฮีตเตอร์ เครื่องทำน้ำร้อนแบบหม้อต้ม DUX รุ่น 315S2 ความจุถังน้ำร้อน 324 ลิตร ฮีตเตอร์ 4.8 kW./240V./50 (มีฮีตเตอร์ 3.6 , 4.8 , 6.0... more »
0
0
กระติกน้ำร้อน ถังต้มน้ำไฟฟ้า กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า หม้อต้มน้ำร้อน : หม้อต้มน้ำร้อน DUX ( Commercial ) Heavy Duty เครื่องทำน้ำร้อนแบบหม้อต้ม DUX รุ่น TiTan 315C6 ความจุถังน้ำร้อน 324 ลิตร ฮีตเตอร์ 6 set x 4.8 kW./380V./50 / 3AC (... more »
0
0
กระติกน้ำร้อน ถังต้มน้ำไฟฟ้า กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า หม้อต้มน้ำร้อน : หม้อต้มน้ำร้อน DUX ( Commercial ) Heavy Duty เครื่องทำน้ำร้อนแบบหม้อต้ม DUX รุ่น 315C3 - ความจุถังน้ำร้อน 324 ลิตร - ฮีตเตอร์ 3 set x 4.8 kW./380V./50 / 3AC (มี... more »
0
0
กระติกน้ำร้อน ถังต้มน้ำไฟฟ้า กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า หม้อต้มน้ำร้อน : หม้อต้มน้ำร้อน DUX 416 ลิตร 2 ฮีตเตอร์ เครื่องทำน้ำร้อนแบบหม้อต้ม DUX รุ่น 400S2 ความจุถังน้ำร้อน 416 ลิตร ฮีตเตอร์ 4.8 kW./240V./50Hz. (มีฮีตเตอร์ 3.6 , 4.8 , ... more »
0
0
กระติกน้ำร้อน ถังต้มน้ำไฟฟ้า กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า หม้อต้มน้ำร้อน Fagor : หม้อต้มน้ำร้อน FAGOR รุ่น M-300 SS หม้อต้ม ฟากอร์ ความจุของน้า 300 ลิตร อุณหภูมิของน้า 82 องศาเซลเซียส (±3 oC) ทาความร้อนจนถึง 65 องศาเซลเซียส ภายในเวลา ... more »
0
0
กระติกน้ำร้อน ถังต้มน้ำไฟฟ้า กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า หม้อต้มน้ำร้อน : เครื่องทำน้ำร้อนแบบหม้อต้ม FERROLI รุ่น SEH 80 แนวนอน - ขนาดความจุหม้อต้ม 80 ลิตร - กำลังไฟ 2.5 kW./220V.50Hz. - ติดตั้งในแนวนอน - ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 35 - 7... more »
0
0
  • ร้านค้า ที่เพื่อนคุณชอบมากที่สุด
  • Brands ที่เพื่อนคุณชอบมากที่สุด
ผู้สนับสนุน
 
โหลด Priceza App ฟรีได้แล้ววันนี้
iphone app logo
android app logo
ติดตาม Priceza ได้ที่...
Copyright © Priceza.com All Rights Reserved. ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0105554078566
ข้อมูลสินค้าและราคาเป็นข้อมูลที่ได้รับจากร้านค้า Priceza.com ไม่รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูล หรือความผิดพลาด ใดๆ ของข้อมูลดังกล่าว
วิธีการสั่งซื้อ
แนะนำเรา
Home » เครื่องใช้ไฟฟ้า » หม้อต้มน้ำร้อน
x มีคำถาม?
คลิกที่นี่เพื่อส่งคำถามถึงเราได้คะ
ส่งคำถามถึงร้านค้า
คุณกำลังสนใจ หม้อต้มน้ำร้อน อยู่ใช่ไหม?
หรือสมัครด้วย Email
คุณกำลังสนใจ หม้อต้มน้ำร้อน อยู่ใช่ไหม?
หรือสมัครด้วย Email
คุณกำลังสนใจ หม้อต้มน้ำร้อน อยู่ใช่ไหม?
หรือสมัครด้วย Email
คุณกำลังสนใจ หม้อต้มน้ำร้อน อยู่ใช่ไหม?
หรือสมัครด้วย Email
คุณกำลังสนใจ หม้อต้มน้ำร้อน อยู่ใช่ไหม?
หรือสมัครด้วย Email
คุณกำลังสนใจ หม้อต้มน้ำร้อน อยู่ใช่ไหม?
หรือสมัครด้วย Email
คุณกำลังสนใจ หม้อต้มน้ำร้อน อยู่ใช่ไหม?
หรือสมัครด้วย Email
คุณกำลังสนใจ หม้อต้มน้ำร้อน อยู่ใช่ไหม?
หรือสมัครด้วย Email