เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด
สินค้าทั้งหมด : 198 รายการ
พระเหรียญ  : ร้าน THAINITASHOP รหัสเลขที่ 391 น้ำหนัก 5กรัม ลักษณะ เหรียญเสือคาบดาบหลวงปู่ฮก รตินธโร วัดราษฎร์เรืองสุข(มาบลำบิด)อ.บ้านบึง จ.ชล...
พระเหรียญ  : ร้าน THAINITASHOP รหัสเลขที่ 394 น้ำหนัก 5กรัม ลักษณะ เหรียญ์ลงยาหลวงปู่ฮก วัดราษฎร์เรืองสุข บ้านบึง ชลบุรี รุ่นไตรมาส55 สำเภามังกรทอง นำโชค ขนาด สูง2นิ้วกว้าง1...
พระเหรียญ  : ร้าน THAINITASHOP รหัสเลขที่ 394 น้ำหนัก 5กรัม ลักษณะ เหรียญปาดตาล หลวงปู่ฮก วัดราษเรืองสุข เนื้อโลหะทองผสม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ปี2558 หุ้มสแตนเลส ขนาด สูง2นิ้วก...
พระเหรียญ  : ร้าน THAINITASHOP รหัสเลขที่ 394 น้ำหนัก 5กรัม ลักษณะ เหรียญหลวงปู่ฮก รตินธโร รุ่นนั่งพานสำเภาทอง ไตรมาส 58 เนื้อกระไหล่ทองลงยา พร้อมกล่อง ขนาด สูง2นิ้วกว้าง1นิ...
พระเหรียญ  : ร้าน THAINITASHOP รหัสเลขที่ 393 น้ำหนัก 5กรัม ลักษณะ เหรียญไตรมาส 56 (หลังยันต์) หลวงปู่ฮก รตินฺธโร วัดราษฎร์เรืองสุข (มาบลำบิด)...
พระเหรียญ  : ร้าน THAINITASHOP รหัสเลขที่ 393 น้ำหนัก 5กรัม ลักษณะ เหรียญเสือคาบดาบหลวงปู่ฮก รตินธโร วัดราษฎร์เรืองสุข(มาบลำบิด)อ.บ้านบึง จ.ชล...
พระเหรียญ  : ร้าน THAINITASHOP รหัสเลขที่ 395 น้ำหนัก 5กรัม ลักษณะ เหรียญไตรมาส 56 (หลังยันต์) หลวงปู่ฮก รตินฺธโร วัดราษฎร์เรืองสุข (มาบลำบิด) พร้อมกล่องหุ้มกรอบสแตนเลส ขนาด...
พระเหรียญ  : ร้าน THAINITASHOP รหัสเลขที่ 391 น้ำหนัก 5กรัม ลักษณะ เหรียญลงยาเสมาห่มคลุมรุ่นแรก สร้างบารมี91 หลวงปู่ฮก วัดราษฎร์เรืองสุข(มาบลำ...
พระเหรียญ  : ร้าน THAINITASHOP รหัสเลขที่ 393 น้ำหนัก 5กรัม ลักษณะ เหรียญไตรมาส 56 (หลังยันต์) หลวงปู่ฮก รตินฺธโร วัดราษฎร์เรืองสุข (มาบลำบิด)...
พระเหรียญ  : ร้าน THAINITASHOP รหัสเลขที่ 395 น้ำหนัก 5กรัม ลักษณะ เหรียญไตรมาส 56 (หลังยันต์) หลวงปู่ฮก รตินฺธโร วัดราษฎร์เรืองสุข (มาบลำบิด) พร้อมกล่อง ขนาด สูง2นิ้วกว้าง1...
พระเหรียญ  : ร้าน THAINITASHOP รหัสเลขที่ 396 น้ำหนัก 5กรัม ลักษณะ เหรียญหลวงปู่ฮก รตินธโร รุ่นนั่งพานสำเภาทอง ไตรมาส 58 เนื้อทองผสม พร้อมกล่อง ขนาด สูง2นิ้วกว้าง1นิ้ว สี ตา...
พระเหรียญ  : ร้าน THAINITASHOP รหัสเลขที่ 394 น้ำหนัก 5กรัม ลักษณะ เหรียญ์ลงยาหลวงปู่ฮก วัดราษฎร์เรืองสุข บ้านบึง ชลบุรี รุ่นไตรมาส55 สำเภามังกรทอง นำโชค ขนาด สูง2นิ้วกว้าง1...
พระเหรียญ  : ร้าน THAINITASHOP รหัสเลขที่ 394 น้ำหนัก 5กรัม ลักษณะ เหรียญ์ลงยาหลวงปู่ฮก วัดราษฎร์เรืองสุข บ้านบึง ชลบุรี รุ่นไตรมาส55 สำเภามังกรทอง นำโชค ขนาด สูง2นิ้วกว้าง1...
พระเหรียญ  : ร้าน THAINITASHOP รหัสเลขที่ 391 น้ำหนัก 5กรัม ลักษณะ เหรียญลงยาเสมาห่มคลุมรุ่นแรก สร้างบารมี91 หลวงปู่ฮก วัดราษฎร์เรืองสุข(มาบลำ...
พระเหรียญ  : ร้าน THAINITASHOP รหัสเลขที่ 391 น้ำหนัก 5กรัม ลักษณะ เหรียญลงยาเสมาห่มคลุมรุ่นแรก สร้างบารมี91 หลวงปู่ฮก วัดราษฎร์เรืองสุข(มาบลำ...
พระเหรียญ  : ร้าน THAINITASHOP รหัสเลขที่ 393 น้ำหนัก 5กรัม ลักษณะ เหรียญเสือคาบดาบหลวงปู่ฮก รตินธโร วัดราษฎร์เรืองสุข(มาบลำบิด)อ.บ้านบึง จ.ชล...
พระเหรียญ  : ร้าน THAINITASHOP รหัสเลขที่ 393 น้ำหนัก 5กรัม ลักษณะ เหรียญไตรมาส 56 (หลังยันต์) หลวงปู่ฮก รตินฺธโร วัดราษฎร์เรืองสุข (มาบลำบิด)...
พระเหรียญ  : ร้าน THAINITASHOP รหัสเลขที่ 393 น้ำหนัก 5กรัม ลักษณะ เหรียญลงยาเสมาห่มคลุมรุ่นแรก สร้างบารมี91 หลวงปู่ฮก วัดราษฎร์เรืองสุข(มาบลำ...
พระเหรียญ  : ร้าน THAINITASHOP รหัสเลขที่ 393 น้ำหนัก 5กรัม ลักษณะ เหรียญลงยาเสมาห่มคลุมรุ่นแรก สร้างบารมี91 หลวงปู่ฮก วัดราษฎร์เรืองสุข(มาบลำ...
พระเหรียญ  : ร้าน THAINITASHOP รหัสเลขที่ 394 น้ำหนัก 5กรัม ลักษณะ เหรียญเสือคาบดาบหลวงปู่ฮก รตินธโร วัดราษฎร์เรืองสุข(มาบลำบิด)อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โลหะกระไหล่เงินพร้อมกล่อง ...

หน้า 1
จาก 10

หลวงปู่ฮกเทพเจ้าแห่งบ้านบึง

หลวงปู่ฮกผู่ที่ได้รับฉายาว่าเทพเจ้าแห่งบ้านบึง เพราะเป็นพระเกจิที่เลื่องชื่อรูปหนึ่งในสายภาคตะวันออก ที่เปี่ยมได้เมตตาและมีความน่าเลื่อมใสจนมีลูกศิษย์อยู่ทั่วทุกสารทิศ และได้รับการยกย่องว่าเป็นประดุจเทพเจ้าแห่งบ้านบึง หลวงปู่มีพื้นเพเดิมเป็นคนฉะเชิงเทรา มีเชื่อสายจีนจึงมีนามว่าฮก นามสกุลแซ่เตียว ได้เข้าอุปสมบทเมื่อคราวยังเป็นหนุ่มใหญ่ที่วัดบุญญฤทธยารามเป็นวัดแรก และได้มีความมุ่งมั่นในการฝึกพระกรรมฐาน ฝึกฝนจิตเพื่อหวังทางแห่งการหลุดพ้น ซึ่งท่านก็หมั่นเพียรด้วยตนเองแบบที่ไม่มีใครสอนและใช้ตัวเองนั้นเป็นครูมาโดยตลอด

หลวงปู่ฮกท่านได้อาศัยศึกษาอ่านตำราและหาแนวทางในการปฏิบัติทุกสาย จนพบแนวทางในการปฏิบัติที่ตรงกับจิตของท่านเอง ท่านปฏิบัติจนแตกฉานภูมิธรรมมากยิ่งขึ้นจนล่วงเลยไป 3 พรรษา หลวงปู่ฮกจึงเดินทางไปมาระหว่างวัดบึงบนและวัดเขาน้อยคีรีวันบ่อยครั้ง ซึ่งที่วัดเขาน้อยคีรีวันในยุคสมัยนั้นเป็นที่พำนักของอดีตเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างหลวงปู่โทน ที่เป็นเพื่อนตั้งแต่วัยรุ่นของท่าน ซึ่งท่านได้อยู่บวรศาสนามากว่า 10 พรรษา จึงได้ย้ายไปอยู่ไปจำพรรษาและช่วยดูแลวัดราษฎร์เรืองสุข ด้วยคำมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัดบึงบน แต่หลวงปู่ก็ไม่ยอมรับตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านของเป็นแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเท่านั้นรวมทั้งทั้งไม่สนใจในลาภยศใด ๆ อีกด้วย ซึ่งท่านเป็นผู้ที่รักสันโดษ ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายสมถะและมีการปฏิบัติที่ค่อนข้างคล้ายกันหลวงปู่แหวนเกจิดังแห่งทางเหนือ

ซึ่งในปัจจุบันนี้หลวงปู่ท่านได้มีอายุมากขึ้นจนไม่สามารถเดินเหินได้สะดวกอย่างเก่า จึงได้งดรับกิจนิมนต์ไป และพระเครื่องที่ทางวัดได้จัดทำขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ของหลวงปู่ก็เพื่อเป็นการสมทบทุนเพื่อสร้างศาลาการเปรียญของทางวัดที่ยังคงสร้างค้างคาไว้นานกว่า 10 ปี วัตถุมงคลในรุ่นนี้จึงถูกแบ่งเป็นเนื้อทองคำ 10 เหรียญ เงิน 300 เหรียญและแบบนวโลหะ 400 เหรียญ

วัตถุมงคลในรุ่นนี้ของหลวงปู่ฮกได้รับการออกแบบมาอย่างสวยงามหล่อแบบโบราณคลาสสิกและได้รับอธิษฐานจิตที่เข้มขลังเป็นอย่างมาก ด้วยปฏิปทาของหลวงปู่ประกับพลังจิตที่แกร่งกล้าช่วยเกื้อหนุนให้เหรียญในรุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นการได้ร่วมสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญให้เสร็จสิ้นตามความตั้งใจของทางวัด เหรียญรุ่นนี้จึงเหมาะแก่การออกมาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมบูชาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทั้งทางวัดและผู้ที่ซื้อหาต่อไป

เสร็จสิ้น

ตัวกรองสินค้า

พระเครื่องและพระบูชา

ช่วงราคา ฿ 0 - สูงสุด

-
Copyright © Priceza All Rights Reserved. ทะเบียน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0105554078566