เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด
สินค้าทั้งหมด : 79 รายการ
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE C-1800 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 200 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB SPECIFICATIONS FREQ : 10Hz-20KHz DAMPING FACTOR : >200 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB OUTPUT P...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE E-500A เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 400 @ 8OHM 1KHz ; CLASS : H 1100 Wrms @ 8 OHM SPECIFICATIONSFREQ : 10Hz - 20 KHz DAMPING FACTOR : >400 @ 8OHM 1KHz ...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE E-400A เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 300 @ 8OHM 1KHz ; CLASS : H 900Wrms@8OHM, 1500Wrms@4OHM, SPECIFICATIONS FREQ : 10Hz - 20KHz DAMPING FACTOR : >300 @...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE X-3600S เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 350 @ 8 OHM 1KHz ; Class H 700Wrms@ 8OHM, 1100Wrms@ 4OHM SPECIFICATIONS FREQ : 20Hz - 20KHz DAMPING FACTOR : >350 ...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE C-1200 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 200 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB SPECIFICATIONS FREQ : 10Hz-20KHz DAMPING FACTOR : >200 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB OUTPUT P...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE C-1500 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 200 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB SPECIFICATIONS FREQ : 10Hz-20KHz DAMPING FACTOR : >200 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB OUTPUT P...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE C-2200 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 200 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB SPECIFICATIONS FREQ : 20Hz-20KHz DAMPING FACTOR : >200 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB OUTPUT P...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE C-3600H เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 500 @ 8 OHM 1KHz ; Class H SPECIFICATIONS FREQ : 20Hz-20KHzvvv DAMPING FACTOR : >500 @ 8 OHM 1KHz ; Class H OUTPUT...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE D-2200 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 350Wrms@8OHM, 650Wrms@4OHM, 1100Wrms@2OHM SPECIFICATIONS FREQ : 20Hz - 20KHz (0,-3dB) ; CLASS - D OUTPUT : 350Wrms@...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE F-3000 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 500 @ 8OHM 1KHz ; CLASS : AB+D SPECIFICATIONS FREQ : 20Hz - 20KHz DAMPING FACTOR : >500 @ 8OHM 1KHz ; CLASS : AB+D ...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE F-5000 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 500 @ 8OHM 1KHz ; CLASS : AB+D SPECIFICATIONS FREQ : 20Hz - 20KHz DAMPING FACTOR : >500 @ 8OHM 1KHz ; CLASS : AB+D ...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE HA-2300 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 200 @ 8OHM 1KHz ; CLASS : AB SPECIFICATIONS FREQ : 10Hz - 20KHz DAMPING FACTOR : >200 @ 8OHM 1KHz ; CLASS : AB OUT...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : ราคาพิเศษโทร 082-8556449หรือ tpe_sound@yahoo.comเพาเวอร์แอมป์ NPE X-2400S ไฟล์เอกสาร : x_series.pdf
เครื่องขยายเสียง (Amp) : ราคาพิเศษโทร 082-8556449หรือ tpe_sound@yahoo.comเพาเวอร์แอมป์ NPE X-1200S ไฟล์เอกสาร : x_series.pdf
เครื่องขยายเสียง (Amp) : 1. FREQ : 10Hz-40KHz 2. DAMPING FACTOR : >300 @ 8 OHM 1KHz ; Class AB 3. OUTPUT: 550Wrms@ 8OHM, 900Wrms@ 4OHM, 4. 1800Wrms@Bridge 8OHM, 2800Wrms@Bridge 4OHM 5. ...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : ราคาพิเศษโทร 082-8556449หรือ tpe_sound@yahoo.comเพาเวอร์แอมป์ NPE XL-1000 Specifications Model: XL-450 XL-600 XL-1000 Frequency Response: 10Hz to 40kHz (+0,-1dB...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : ราคาพิเศษโทร 082-8556449หรือ tpe_sound@yahoo.com เพาเวอร์แอมป์ NPE XL-450 Specifications Model: XL-450 XL-600 XL-1000 Frequency Response: 10Hz to 40kHz (+0,-1dB...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : ราคาพิเศษโทร 082-8556449หรือ tpe_sound@yahoo.comเพาเวอร์แอมป์ NPE XL-600 Specifications Model: XL-450 XL-600 XL-1000 Frequency Response: 10Hz to 40kHz (+0,-1dB)...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : ราคาพิเศษโทร 082-8556449 หรือ tpe_sound@yahoo.com เพาเวอร์แอมป์ NPE C-2200 1. FREQ : 20Hz-20KHz 2. DAMPING FACTOR : >200 @ 8 OHM 1KHz ; Class AB 3. OUTPUT: 570W...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : ราคาพิเศษโทร 082-8556449หรือ tpe_sound@yahoo.comเพาเวอร์แอมป์ NPE XL-1500 Specifications Model: XL-1200 XL-1500 XL-1800 XL-2200 Frequency Response 10Hz to 40kHz...

หน้า 1
จาก 4

Copyright © Priceza All Rights Reserved. ทะเบียน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0105554078566