เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด
สินค้าทั้งหมด : 101 รายการ
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE D-2200T เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 350Wrms@8OHM, 650Wrms@4OHM, 1100Wrms@2OHM SPECIFICATIONS FREQ : 20Hz - 20KHz ; CLASS - D OUTPUT : 350Wrms@8OHM, 65...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE E-500A เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 400 @ 8OHM 1KHz ; CLASS : H 1100 Wrms @ 8 OHM SPECIFICATIONSFREQ : 10Hz - 20 KHz DAMPING FACTOR : >400 @ 8OHM 1KHz ...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE C-1000 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 200 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB SPECIFICATIONS FREQ : 10Hz-20KHz DAMPING FACTOR : >200 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB OUTPUT P...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE X-1200S เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 300 @ 8 OHM 1KHz ; Class AB 300Wrms@ 8OHM, 550Wrms@ 4OHM SPECIFICATIONS FREQ : 20Hz - 20KHz DAMPING FACTOR : >300 ...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE E-4000 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 300 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS : H SPECIFICATIONS FREQ : 10Hz - 25KHz DAMPING FACTOR : >300 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS : H OUTP...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE PH-1600 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 300 @ 1KHz ; CLASS AB SPECIFICATIONS FREQ : 20Hz - 22KHz DAMPING FACTOR : >300 @ 1KHz ; CLASS AB OUTPUT POWER : 35...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE PH-1200 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 300 @ 1KHz ; CLASS AB SPECIFICATIONS FREQ : 10Hz - 22KHz DAMPING FACTOR : >300 @ 1KHz ; CLASS AB OUTPUT POWER : 25...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE E-3000 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 200 @ 8OHM 1KHz ; CLASS : AB SPECIFICATIONS FREQ : 10Hz - 25KHz DAMPING FACTOR : >200 @ 8OHM 1KHz ; CLASS : AB OUTP...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE PHT-2000 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 500 @ 8 OHM 1KHz ; Class H SPECIFICATIONS FREQ : 10Hz-20KHz DAMPING FACTOR : >500 @ 8 OHM 1KHz ; Class H OUTPUT :...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE PM-2200 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 550 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB SPECIFICATIONS FREG : 20 Hz - 20 KHz DAMPING FACTOR : >550 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB OUT...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE X-3600S เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 350 @ 8 OHM 1KHz ; Class H 700Wrms@ 8OHM, 1100Wrms@ 4OHM SPECIFICATIONS FREQ : 20Hz - 20KHz DAMPING FACTOR : >350 ...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE PM-2300 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 500 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB SPECIFICATIONSFREG : 20 Hz - 20 KHz DAMPING FACTOR : >500 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB OUTP...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE E-400A เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 300 @ 8OHM 1KHz ; CLASS : H 900Wrms@8OHM, 1500Wrms@4OHM, SPECIFICATIONS FREQ : 10Hz - 20KHz DAMPING FACTOR : >300 @...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE PM-2500 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 350 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB SPECIFICATIONSFREG : 20Hz - 20KHz DAMPING FACTOR : >350 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB OUTPUT...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE HA-2500 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 250 @ 8OHM 1KHz ; CLASS : AB SPECIFICATIONSFREQ : 10Hz - 20KHz DAMPING FACTOR : >250 @ 8OHM 1KHz ; CLASS : AB OUTP...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE C-1800 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 200 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB SPECIFICATIONS FREQ : 10Hz-20KHz DAMPING FACTOR : >200 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB OUTPUT P...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE XL-1800 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 250 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB SPECIFICATIONS FREQ : 10Hz - 40KHz DAMPING FACTOR : >250 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB OUTPU...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE C-2200 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 200 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB SPECIFICATIONS FREQ : 20Hz-20KHz DAMPING FACTOR : >200 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB OUTPUT P...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE K-1200 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 300 @ 1KHz ; CLASS AB SPECIFICATIONS FREQ : 20Hz - 22KHz DAMPING FACTOR : >300 @ 1KHz ; CLASS AB OUTPUT POWER : 350...
เครื่องขยายเสียง (Amp) : NPE PH-2000 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 300 @ 1KHz ; CLASS AB SPECIFICATIONS FREQ : 20Hz - 22KHz DAMPING FACTOR : >300 @ 1KHz ; CLASS AB OUTPUT POWER : 40...

หน้า 1
จาก 6

Copyright © Priceza All Rights Reserved. ทะเบียน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0105554078566