เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด
สินค้าทั้งหมด : 110 รายการ
เครื่องขยายเสียง (Amp)  : NPE C-1000 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 200 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB SPECIFICATIONS FREQ : 10Hz-20KHz DAMPING FACTOR : >200 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB OUTPU...
เครื่องขยายเสียง (Amp)  : NPE XL-2200 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 250 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB SPECIFICATIONS FREQ : 10Hz - 40KHz DAMPING FACTOR : >250 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB OU...
เครื่องขยายเสียง (Amp)  : NPE D-2200 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 350Wrms@8OHM, 650Wrms@4OHM, 1100Wrms@2OHM SPECIFICATIONS FREQ : 20Hz - 20KHz (0,-3dB) ; CLASS - D OUTPUT : 350Wrms@...
เครื่องขยายเสียง (Amp)  : NPE F-5000 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 500 @ 8OHM 1KHz ; CLASS : AB+D SPECIFICATIONS FREQ : 20Hz - 20KHz DAMPING FACTOR : >500 @ 8OHM 1KHz ; CLASS : AB...
เครื่องขยายเสียง (Amp)  : NPE C-2200 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 200 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB SPECIFICATIONS FREQ : 20Hz-20KHz DAMPING FACTOR : >200 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB OUTPU...
เครื่องขยายเสียง (Amp)  : NPE PH-2000 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 300 @ 1KHz ; CLASS AB SPECIFICATIONS FREQ : 20Hz - 22KHz DAMPING FACTOR : >300 @ 1KHz ; CLASS AB OUTPUT POWER :...
เครื่องขยายเสียง (Amp)  : NPE PH-1600 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 300 @ 1KHz ; CLASS AB SPECIFICATIONS FREQ : 20Hz - 22KHz DAMPING FACTOR : >300 @ 1KHz ; CLASS AB OUTPUT POWER :...
เครื่องขยายเสียง (Amp)  : NPE X-3600S เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 350 @ 8 OHM 1KHz ; Class H 700Wrms@ 8OHM, 1100Wrms@ 4OHM SPECIFICATIONS FREQ : 20Hz - 20KHz DAMPING FACTOR : >3...
เครื่องขยายเสียง (Amp)  : NPE C-1200 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 200 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB SPECIFICATIONS FREQ : 10Hz-20KHz DAMPING FACTOR : >200 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB OUTPU...
เครื่องขยายเสียง (Amp)  : NPE C-1500 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 200 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB SPECIFICATIONS FREQ : 10Hz-20KHz DAMPING FACTOR : >200 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS AB OUTPU...
เครื่องขยายเสียง (Amp)  : NPE C-3600H เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 500 @ 8 OHM 1KHz ; Class H SPECIFICATIONS FREQ : 20Hz-20KHzvvv DAMPING FACTOR : >500 @ 8 OHM 1KHz ; Class H OUT...
เครื่องขยายเสียง (Amp)  : NPE K-900 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 300 @ 1KHz ; CLASS AB SPECIFICATIONS FREQ : 20Hz - 22KHz DAMPING FACTOR : >300 @ 1KHz ; CLASS AB OUTPUT POWER : 2...
เครื่องขยายเสียง (Amp)  : NPE K-1200 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 300 @ 1KHz ; CLASS AB SPECIFICATIONS FREQ : 20Hz - 22KHz DAMPING FACTOR : >300 @ 1KHz ; CLASS AB OUTPUT POWER : ...
เครื่องขยายเสียง (Amp)  : NPE DPA-1000 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers <-45dB ; CLASS : D SPECIFICATIONS FREQ : 20Hz - 20KHz HUM & NOISE : <-45dB ; CLASS : D OUTPUT : 250Wrms@8OH...
เครื่องขยายเสียง (Amp)  : NPE D-2200T เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 350Wrms@8OHM, 650Wrms@4OHM, 1100Wrms@2OHM SPECIFICATIONS FREQ : 20Hz - 20KHz ; CLASS - D OUTPUT : 350Wrms@8OHM, 65...
เครื่องขยายเสียง (Amp)  : NPE PH-1200 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 300 @ 1KHz ; CLASS AB SPECIFICATIONS FREQ : 10Hz - 22KHz DAMPING FACTOR : >300 @ 1KHz ; CLASS AB OUTPUT POWER :...
เครื่องขยายเสียง (Amp)  : NPE E-4000 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 300 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS : H SPECIFICATIONS FREQ : 10Hz - 25KHz DAMPING FACTOR : >300 @ 8 OHM 1KHz ; CLASS : H O...
เครื่องขยายเสียง (Amp)  : NPE E-2000 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 200 @ 8OHM 1KHz ; CLASS : AB SPECIFICATIONS FREQ : 10Hz - 25KHz DAMPING FACTOR : >200 @ 8OHM 1KHz ; CLASS : AB O...
เครื่องขยายเสียง (Amp)  : NPE E-3000 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 200 @ 8OHM 1KHz ; CLASS : AB SPECIFICATIONS FREQ : 10Hz - 25KHz DAMPING FACTOR : >200 @ 8OHM 1KHz ; CLASS : AB O...
เครื่องขยายเสียง (Amp)  : NPE PHT-2000 เครื่องขยายเสียง Power Amplifiers 500 @ 8 OHM 1KHz ; Class H SPECIFICATIONS FREQ : 10Hz-20KHz DAMPING FACTOR : >500 @ 8 OHM 1KHz ; Class H OUTPU...

หน้า 1
จาก 6

Copyright © Priceza All Rights Reserved. ทะเบียน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0105554078566