เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด

ชั้นประกันและบริษัท

ชั้นประกัน

บริษัทประกัน

ราคาเเละความคุ้มครอง

ราคา

ทุนประกัน

ซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก

ประกันที่พบทั้งหมด : 66,710 รายการ (อัพเดต: 21 ตุลาคม 2560)

สําหรับรถยนต์ MITSUBISHI รุ่น ATTRAGE 1.2cc ATTRAGE 1.2cc 4 Door
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

คะแนนความคุ้มค่า

0.0/5 คะแนนความคุ้มครอง
0.0/5 คะแนนความคุ้มค่า
4.5/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
1,600 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ MITSUBISHI รุ่น MIRAGE 1.2cc GLX AT 1.2 CC 4 DOORS
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

คะแนนความคุ้มค่า

1.8/5 คะแนนความคุ้มครอง
2.4/5 คะแนนความคุ้มค่า
4.0/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
5,533 บาท
ให้บริการโดย Silkspan

สําหรับรถยนต์ MITSUBISHI รุ่น PAJERO 3.8cc 2WD 2.5
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

คะแนนความคุ้มค่า

1.1/5 คะแนนความคุ้มครอง
1.4/5 คะแนนความคุ้มค่า
4.8/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
4,444 บาท
ให้บริการโดย Dhipaya Insurance

สําหรับรถยนต์ MITSUBISHI รุ่น LANCER 1.6cc 1.6cc
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

คะแนนความคุ้มค่า

1.5/5 คะแนนความคุ้มครอง
1.9/5 คะแนนความคุ้มค่า
5.0/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
6,500 บาท
ให้บริการโดย frank.co.th

สําหรับรถยนต์ MITSUBISHI รุ่น LANCER 1.6cc SEDAN 1.5cc
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

คะแนนความคุ้มค่า

0.8/5 คะแนนความคุ้มครอง
0.9/5 คะแนนความคุ้มค่า
3.5/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
6,300 บาท
ให้บริการโดย EasyInsure

สําหรับรถยนต์ MITSUBISHI รุ่น PAJERO 3.8cc Pajero Sport
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

คะแนนความคุ้มค่า

1.1/5 คะแนนความคุ้มครอง
1.4/5 คะแนนความคุ้มค่า
2.0/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
4,600 บาท
ให้บริการโดย Asia Direct

สําหรับรถยนต์ MITSUBISHI รุ่น MIRAGE 1.2cc Auto 1.2 GLX
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

คะแนนความคุ้มค่า

3.8/5 คะแนนความคุ้มครอง
4.0/5 คะแนนความคุ้มค่า
4.3/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
5,223 บาท
ให้บริการโดย Roojai

สําหรับรถยนต์ MITSUBISHI รุ่น MIRAGE 1.2cc MIRAGE 1.2cc 4 Door
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

2.6/5 คะแนนความคุ้มครอง
2.4/5 คะแนนความคุ้มค่า
4.8/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
9,900 บาท
ให้บริการโดย 724 Insure

สําหรับรถยนต์ MITSUBISHI รุ่น PAJERO 3.8cc PAJERO SPORT 2.4cc 4 Door
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

คะแนนความคุ้มค่า

3.0/5 คะแนนความคุ้มครอง
3.8/5 คะแนนความคุ้มค่า
4.0/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
6,600 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ MITSUBISHI รุ่น PAJERO 3.8cc PAJERO SPORT 3.0cc 4 Door
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

คะแนนความคุ้มค่า

4.6/5 คะแนนความคุ้มครอง
4.8/5 คะแนนความคุ้มค่า
4.8/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
8,700 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ MITSUBISHI รุ่น TRITON 2.5cc GLX PLUS MT 2.5 CC 4 DOORS
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

4.0/5 คะแนนความคุ้มครอง
3.7/5 คะแนนความคุ้มค่า
4.5/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
13,698 บาท
ให้บริการโดย Silkspan

สําหรับรถยนต์ MITSUBISHI รุ่น TRITON 2.4cc TRITON 2.4cc 4 Door
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

คะแนนความคุ้มค่า

3.1/5 คะแนนความคุ้มครอง
3.9/5 คะแนนความคุ้มค่า
4.0/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
9,600 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ MITSUBISHI รุ่น PAJERO 3.8cc PAJERO SPORT 3.2cc 4 Door
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

คะแนนความคุ้มค่า

0.0/5 คะแนนความคุ้มครอง
0.0/5 คะแนนความคุ้มค่า
5.0/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
1,770 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ MITSUBISHI รุ่น PAJERO 3.8cc 2WD 2.5 GLS
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

4.1/5 คะแนนความคุ้มครอง
3.7/5 คะแนนความคุ้มค่า
4.8/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
8,296 บาท
ให้บริการโดย Dhipaya Insurance

สําหรับรถยนต์ MITSUBISHI รุ่น TRITON 3.2cc TRITON 3.2cc 4 Door
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

คะแนนความคุ้มค่า

1.6/5 คะแนนความคุ้มครอง
1.7/5 คะแนนความคุ้มค่า
4.5/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
6,200 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ MITSUBISHI STRADA G WAGON 2.8cc 4 Door
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

คะแนนความคุ้มค่า

1.8/5 คะแนนความคุ้มครอง
1.8/5 คะแนนความคุ้มค่า
3.0/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
5,700 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ MITSUBISHI รุ่น PAJERO 3.8cc 2.5 GT 2.5cc
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

3.3/5 คะแนนความคุ้มครอง
3.0/5 คะแนนความคุ้มค่า
5.0/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
9,151 บาท
ให้บริการโดย frank.co.th

สําหรับรถยนต์ MITSUBISHI รุ่น LANCER 1.6cc LANCER 1.6cc 4 Door
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

1.2/5 คะแนนความคุ้มครอง
1.1/5 คะแนนความคุ้มค่า
4.0/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
20,500 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ MITSUBISHI รุ่น PAJERO 3.8cc PAJERO SPORT 2.5cc 4 Door
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

คะแนนความคุ้มค่า

1.7/5 คะแนนความคุ้มครอง
2.1/5 คะแนนความคุ้มค่า
2.3/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
6,000 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ MITSUBISHI รุ่น TRITON 2.5cc PICKUP 2.5cc
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

2.7/5 คะแนนความคุ้มครอง
2.4/5 คะแนนความคุ้มค่า
3.0/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
13,500 บาท
ให้บริการโดย EasyInsure

สําหรับรถยนต์ MITSUBISHI รุ่น MIRAGE 1.2cc MIRAGE 1.2cc 4 Door
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

คะแนนความคุ้มค่า

1.6/5 คะแนนความคุ้มครอง
1.7/5 คะแนนความคุ้มค่า
4.5/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
6,200 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ MITSUBISHI รุ่น SPACE WAGON 2.4cc SPACE WAGON 2.4cc 4 Door
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

คะแนนความคุ้มค่า

5.0/5 คะแนนความคุ้มครอง
5.0/5 คะแนนความคุ้มค่า
4.8/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
9,100 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ MITSUBISHI รุ่น PAJERO 3.8cc Auto 2.5 GLS
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

5.0/5 คะแนนความคุ้มครอง
5.0/5 คะแนนความคุ้มค่า
4.3/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
7,612 บาท
ให้บริการโดย Roojai

สําหรับรถยนต์ MITSUBISHI รุ่น TRITON 2.5cc TRITON 2.5cc 4 Door
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

คะแนนความคุ้มค่า

1.4/5 คะแนนความคุ้มครอง
1.8/5 คะแนนความคุ้มค่า
3.0/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
6,900 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ MITSUBISHI รุ่น PAJERO 3.8cc PAJERO SPORT 2.5cc 4 Door
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

คะแนนความคุ้มค่า

2.4/5 คะแนนความคุ้มครอง
2.9/5 คะแนนความคุ้มค่า
4.0/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
8,500 บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ MITSUBISHI รุ่น PAJERO 3.8cc Pajero Sport
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

5.0/5 คะแนนความคุ้มครอง
4.6/5 คะแนนความคุ้มค่า
4.3/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
18,100 บาท
ให้บริการโดย Asia Direct

สําหรับรถยนต์ MITSUBISHI รุ่น LANCER 2.0cc LANCER 2.0cc 4 Door
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คะแนนความคุ้มค่า

5.0/5 คะแนนความคุ้มครอง
5.0/5 คะแนนความคุ้มค่า
5.0/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ
เบี้ยประกันภัย
1X,XXX บาท
ให้บริการโดย ANC broker (Car Insurance)

สําหรับรถยนต์ MITSUBISHI รุ่น PAJERO 3.8cc PAJERO SPORT 3.2cc 4 Door
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

คะแนนความคุ้มค่า

3.3/5 คะแนนความคุ้มครอง
3.5/5 คะแนนความคุ้มค่า
4.0/5 คะแนนความน่าเชื่อถือ